100 dienas lidz G50 jubilejai!

Jaunākās ziņas un informāciju par G50 varat redzēt Gaŗezera JAUNAJA MAJAS LAPA!

  • G50 filmas “treileris” un atbalsta iespējas
  • G50 biļesu kase – mudinam iegādāties biļetes!
  • Informācija par golfa turnīru, mākslas tirgu un citiem notikumiem
  • Talkas projektu saite – aicinām nākt palīgā!
  • Vasaras programmu pieteiksanās lapas – neaizmirstiet pierakstīt savus bērnus!

Pateicamies par jusu pacietību, kamēr turpinam attīstīt mājas lapu. Ja jums ir kādas problēmas vai jautājumi, ludzu sazināties ar Māru Kori.

Paldies! Gaidīsim jus redzēt Gaŗezerā!

Peteris Putelis – Gaŗezera administrātors
Franz Bauer – G50 komitejas priekssēdis


100 days until G50!

Please check out all the latest G50 news and information on Garezers NEW WEBSITE!

  • Watch the Trailer and sponsor the G50 Film – become a part of Garezers history!
  • Buy G50 Tickets
  • Find information about the Golf Tournament, Art Market and other events
  • Sign up to volunteer before and during G50
  • Don’t forget to sign your kids up for summer programs!

We appreciate your patience as we continue to develop the website. If you have any problems or questions, please contact Mara Kore.

We are looking forward to seeing you at Garezers!

Peteris Putelis – Garezers Executive Director
Franz Bauer – Garezers G50 Committee Lead