Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

COVID-19 resursi vecākiem un ģimenēm

GBD: Bērnu dārzs / Preschool

GBD

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam.

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6. 

Marita Runka
Marita RunkaGBD vadītāja / Preschool director
Andra Pelds
Andra PeldsGBD vadītāja / Preschool director

GBN: Bērnu nometne / Children’s camp

GBN

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam.

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10.

Kristīne Purviņa
Kristīne PurviņaGBN vadītāja / Children's camp director

GSS: Sagatavošanas skola / Middle School

GSS

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi).

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8).

Anita Erkmane
Anita ErkmaneGSS vadītāja / Middle school director
Dženija Hounihan
Dženija HounihanGSS vadītāja / Middle school director

GVV: Vasaras vidusskola / Summer High School

GVV

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12).

ALA stipendijas 2021
2021 GVV stipendiju fonds
“Latviešu vasaras” stipendija $200 vērtībā

Vecāku un skolas sadarbība 2021
Izrakstīšanas noteikumi 2021
Izrakstīšanas atļauja 2021

Rokas grāmata 2021

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore / Summer high school director