Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

Virtuālā programmu reģistrācija

Virtual program registration

Mīļās Gaŗezera ģimenes,

Mēs jūs aicinām reģistrēt jūsu bērnu Gaŗezera 2020.g. programmām “Mēs esam Gaŗezers…visur! Izkaisīti bet vienoti.” Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un Gaŗezera padomes rezolūciju, ar kuŗu atcēla visas vasaras izglītības programmas latviešu centra Gaŗezers teritorijā, tā būs virtuāla programma. Mēs priecājamies, ka mums būs iespēja piedāvāt jūsu bērniem latviskas nodarbības un mācības. Programmu vadītājas ļoti gaida un gatavojās nodarboties ar jūsu bērniem šovasar. Mācību posmi un nodarbības atšķirsies starp programmām. Gatavosimies visi!

Lai saprastu dalībnieku skaitu un sagatavotu piemērotas virtuālās mācību stundas un tikšanās, visiem no jauna jāreģistrējas (arī, ja iepriekš piereģistrējās ierastai 2020.g. vasaras programmai). Te var atrast jauno reģistrācijas formu. Reģistrācijas formu jāizpilda un jānosūt ne vēlāk kā līdz 8. jūnijam! Pēc šī datuma nevarēsim nodrošināt, ka programma notiks un jūsu bērnam būs iespēja piedalīties.

Lai labāk saprastu laika posmus katrai programmai, te ir pievienots programmu grafikas uzmetums.

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu.

Dear Garezers families,

We invite you to register your child for Garezers 2020 programs – “We all are Garezers…everywhere! Apart yet united.” Taking into account the COVID-19 pandemic and the Garezers board resolution, which cancelled all on site programs for the summer of 2020, we are offering a virtual program. We are happy that we will have the opportunity to offer your children Latvian experiences and lessons. The program directors are excited to work with your children this summer. The schedule and content for each educational program will be individualized. Let us all get ready!

So that we better understand the number of participants, to prepare appropriate coursework and activities, you must again register (even if you already had registered for the normal 2020 summer programs). The registration form can be accessed here. Registration must be completed no later than June 8! After this date we cannot guarantee program availability and/or your childs participation.

To better understand the time frame and scheduling for each program, an initial outline of the schedule can be accessed here.

Thank you for your understanding. Thank you for your support.

GBD: Bērnu dārzs / Preschool

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam.

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6. 

GBD 2020

Mīļie Biz-Biz bērnu vecāki!

Nožēlojam ka šīgada programma nebūs kā bijām iecerējušas. Nevarēsim vismaz līdz 4. jūlijam satikties un kopēji mīļi ar jums sastrādāt mūsu mīļajā Biz Biz mājiņā. Plānojam variantu ar virtuālu formātu ar pasakām, grāmatu lasīšanu, dziedāšanu un citām nodarbībām.  Mūsu velēšanās ir pabūt kopā ar jums, turpināt sadraudzību un veicināt Garezera mantojumu.  Ja jums ir kādas rūpes, jautājumi vai ieteikumi, lūdzu stājieties sakarā ar mums! Ceram visus satikt nākotnē un apmīļot.

Marita un Andra

Biz Biz skolotājas

Marita Runka
Marita RunkaGBD vadītāja / Preschool director
Andra Pelds
Andra PeldsGBD vadītāja / Preschool director

GBN: Bērnu nometne / Children’s camp

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam.

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10.

GBN 2020

Mīļie GBN vecāki!

Esmu ļoti bēdīga un vīlusies, ka šovasar nevarēsim tikties, iepazīties un sadarboties Garezera nometnē.  COVID-19 pandēmijas dēļ, darbiniekiem no Latvijas nebūs iespējams ierasties un strādāt šovasar Garezerā. Tomēr es, kopā ar Garezera saimi, piestrādāju pie alternatīvas nometnes programmas, lai bērniem būtu iespēja savstarpēji draudzēties un nodarboties.  Es ar jūsu bērniem ceru iepazīties no tāluma izmantojot moderno tehnoloģiju.

Alternatīvā programma iecer sniegt dažādu interesantu un iespēju apgūt latviešu valodu un kultūru.  Vēlamies apmierinātus bērnus un viņu vecākus, lai visiem ir pozitīva pieredze un atmiņas par GBN, lai ir vēlme atgriezties Garezera nometnē turpmākajos gados, vēl un vēl. 

Būs jautri! Būs interesanti! 

Ar cieņu,

GBN vadītāja 

Kristīne Purviņa

2020 GBN rokas grāmata / 2020 GBN Handbook

Kristīne Purviņa
Kristīne PurviņaGBN vadītāja / Children's camp director

GSS: Sagatavošanas skola / Middle School

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi).

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8).

GSS 2020

Mīļie GSS vecāki,

Mēs kā GSS vadītājas esam ļoti bēdīgas un vīlušās, ka nevarēsim vadīt GSS kā bija paredzēts un vienmēr ir bijis. Zinām, ka apstāklu dēļ tas nav iespējams. Līdz ar to, mēs arī domājam un piestrādājam, lai varam virzīties uz priekšu un izdomāt kā vislabāk turpināt prieku, mācības un sadraudzību, kas visiem trūks šo vasaru. 15 maijā uzzināsim vai varēsim vēl kaut kādi tikties uz vietas Garezerā, vai būs jāsatiekas virtuāli šovasar.

GSS šovasar pastāvēs kaut vai mūsu kopējā vasara varētu izskatīties savādāka nekā mēs to paredzējām.  Mēs tomēr pirmā vietā turēsim visu kas mūs kopā vieno, pat, ja tas nozīmē, ka mēs fiziski nevarēsim būt kopā.  Mūsu GSS ģimene nepaļaujas tikai uz to, ka esam kopā uz vietas – bet ka kopā esam domās un sirdīs, un tādi būsim vienmēr.

Jūsu vadītājas,
Anita Erkmane
Dženīja  Hounihan

Anita Erkmane
Anita ErkmaneGSS vadītāja / Middle school director
Dženija Hounihan
Dženija HounihanGSS vadītāja / Middle school director

GVV: Vasaras vidusskola / Summer High School

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12).

GVV 2020:

2020.g. 5. maijā
Mīļie GVV skolēni un vecāki,

Labdien no Bostonas! Kaut vai Jūs jau saņēmat vēstuli kura rakstīta visām programmu
ģimenēm, katra vadītāja arī vēlējās uzrunāt savējos un arī tādēļ rakstu. Patiesi ir bijušas
neparastas un satraucošas nedēļas kuras neviens nebūtu varējis paredzēt. Aizdomājos,
ka saņemot pēdējās ziņas šo nogali, ka Garezera programmas ir atsauktas līdz 4.
jūlijam daudziem nobira asaras. Ar to izziņoto lēmumu visi sapratam, ka ierastais un
gaidītais sezonas sākums nenotiksies. Tas ir smags trieciens un pat neaptverams.
Jāievelk dziļa elpa.

Man Jūs visi ļoti rūp. Jums, mīļie jaunieši, ir bijis patiesi grūti. Jums tik daudz kas
pēķšni izmainījas ikdienas dzīvēs un vēl aizvien turpina mainīties. Pa visu šo laiku vēl
bija cerība, ka maiņas neskārs Garezeru un mūsu skolu, bet nebija tā lemts. Tas ir
saprotams, ka jūtaties vīlušies, izmisuši, bēdīgi un arī dusmīgi. Tas ir ok. Jo es jūtos
tieši tāpat un domāju, ka skolotāji un audzinātaji līdzīgi.

Patlaban plānoju Zoom sarunas pa klasēm, tad kad būs pēdejā informācija un to varēšu
apkopt un izsekot. Varbūt Jūs to nezinājat, bet kopš marta mēneša vadu Garezera
COVID-19 komandu un tas ir bijis atbildīgs darbs ko esmu veikusi pa labu visam
Garezeram, ieskaitot Jums. Mums ir ļoti daudz ko vēl izprast un lemt šajā sarežģītā
situācijā.

Man tas iepriecina, ka Jūs savstarpēji sarunājaties. Turpiniet to darīt! Palīdziet viens
otram! Turieties veseli! Atrodiet katru dienu par ko būt pateicīgiem!

Arvien strādājot par godu Dievam un Latvijai (un mūsu mazai Latvijai),
Direktore Sandra

ALA stipendijas 2020
2020 GVV stipendiju fonds
“Latviešu vasaras” stipendija $200 vērtībā

Vecāku un skolas sadarbība 2020
Izrakstīšanas noteikumi 2020
Izrakstīšanas atļauja 2020

Rokas grāmata 2020

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore / Summer high school director