Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

Lodziņš uz Latviju!

GBD: Bērnu dārzs /Preschool/

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam. Dalības maksa $225 nedēļā (īsākai nedēļai būs atlaide).

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6. Tuition $225 per week (the shorter week will be discounted).

GBD 2019

1 ned. 24. – 28. jūn. / Week 1 June 24 – 28

2 ned. 1. – 4. jūl. / Week 2 July 1 – 4

3 ned. 8. – 12. jūl. / Week 3 July 8 -12

4 ned. 15. – 19. jūl. / Week 4 July 15 – 19

5 ned. 22. – 26. jūl. / Week 5 July 22 – 26

6 ned. 29. jūl. – 2. aug. / Week 6 July 29 – Aug 2

Marita Runka
Marita RunkaGBD vadītāja / Preschool director
Andra Pelds
Andra PeldsGBD vadītāja / Preschool director

GBN: Bērnu nometne/Children’s camp/

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam. Dalības maksa $1000 Valodas sētai, $1200 1. un 2. posmam.

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10. Tuitions is $1000 for Latvian Courtyard, $1,200 for Sessions 1 and 2.

GBN 2019

Valodas vārti 23. jūn. – 4. jūl. / Latvian Gateway June 23 – July 4

1. posms 8. – 20. jūl. / Session 1 July 8 – 20

2. posms 21. jūl – 3. aug. / Session 2 July 21 – Aug. 3

2018 GBN Rokas grāmata / 2018 GBN Handbook

Anita Erkmane & Aija Kīna
Anita Erkmane & Aija KīnaGBN vadītājas / Children's camp directors

GSS: Sagatavošanas skola/Middle School/

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi). Dalības maksa $1,000 Valodas sētai, $1,200 1. un 2. posmam.

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8). Tuition is $1,000 for Latvian Gateway, $1,200 for Sessions 1 and 2.

GSS 2019

Valodas sēta 23. – 4. jūl. / Latvian Gateway June 23 – July 4

1. posms 8. – 20. jūl. (jauniešiem, kuri ir beiguši 5. vai 6. klasi) / Session 1 July 8 – 20 (students who have finished 5th or 6th grade)

2. posms 21. jūl. – 3. aug. (jauniešiem, kuri ir beiguši 7. klasi) / Session 2 July 21 – Aug. 3 (students who have finished 7th grade)

2018. GSS rokas grāmata

GSS – vai mums kas jāzin?

GVV: Vasaras vidusskola/Summer High School/

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam. Dalības maksa $3000.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12). Tuition is $3000.

GVV 2019: 22. jūn. – 4. aug. / June 22 – Aug. 4

GVV atklāšanas nogales dienas kartiba

ALA_stipendiju_pieteikums_2018
2018 GVV_stipendiju_fonds
“Latviešu vasaras” stipendija $200 vērtībā

Vecāku un skolas sadarbība 2018
Izrakstīšanas noteikumi 2018
Izrakstīšanas atļauja 2018

drīz būs!

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore / Summer high school director