Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

Lodziņš uz Latviju!

GBD: Bērnu dārzs / Preschool

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam.

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6. 

GBD 2020 – $225

1 ned. 22. – 26. jūn. / Week 1 June 22nd – 26th

2 ned. 29. jūn. – 3. jūl. / Week 2 June 29th – July 3rd

3 ned. 6. – 10. jūl. / Week 3 July 6th -10th

4 ned. 13. – 17. jūl. / Week 4 July 13th – 17th

5 ned. 20. – 24. jūl. / Week 5 July 20th – 24th

6 ned. 27. – 31. jūl. / Week 6 July 27th – 31st

Marita Runka
Marita RunkaGBD vadītāja / Preschool director
Andra Pelds
Andra PeldsGBD vadītāja / Preschool director

GBN: Bērnu nometne / Children’s camp

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam.

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10.

GBN 2020 – $1200

Valodas vārti 21. jūn. – 4. jūl. / Latvian Gateway June 21st – July 4th

1. posms 5. – 18. jūl. / Session 1 July 5th – 18th

2. posms 19. jūl – 1. aug. / Session 2 July 19th – Aug. 1st

2020 GBN rokas grāmata / 2020 GBN Handbook

Kristīne Purviņa
Kristīne PurviņaGBN vadītāja / Children's camp director

GSS: Sagatavošanas skola / Middle School

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi).

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8).

GSS 2020

Valodas sēta 21. jūn. – 4. jūl. / Latvian Courtyard June 21st – July 4th – $1200

1. posms 28. jūn. – 11. jūl. (jauniešiem, kuri ir beiguši 5. vai 6. klasi) / Session 1 June 28th – July 11th (students who have finished 5th or 6th grade) – $1200

2. posms 12. jūl. – 1. aug. (jauniešiem, kuri ir beiguši 7. klasi) / Session 2 July 12th – Aug. 1st (students who have finished 7th grade) – $1800

2020 GSS rokas grāmata

Anita Erkmane
Anita ErkmaneGSS vadītāja / Middle school director

GVV: Vasaras vidusskola / Summer High School

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12).

GVV 2020: 27. jūn. – 9. aug. / June 27th – Aug. 9th – $3100

ALA stipendijas 2020
2020 GVV stipendiju fonds
“Latviešu vasaras” stipendija $200 vērtībā

Vecāku un skolas sadarbība 2020
Izrakstīšanas noteikumi 2020
Izrakstīšanas atļauja 2020

Rokas grāmata 2020

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore / Summer high school director