Izglītība /Education/ 2018-02-12T00:39:34+00:00

Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

Lodziņš uz Latviju!

GBD: Bērnu dārzs /Preschool/

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam.
Dalības maksa $225 nedēļā.

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6.
Tuition $225 per week.

1 ned. 25. – 29. jūn. / Week 1 June 25 – 29

2 ned. 2. – 6. jūl. / Week 2 July 2 – 6

3 ned. 9. – 13. jūl. / Week 3 July 9 -13

4 ned. 16. – 20. jūl. / Week 4 July 16 – 20

5 ned. 23. – 27. jūl. / Week 5 July 23 – 27

6 ned. 30. jūl. – 3. aug. / Week 6 July 30 – Aug 3

GBN: Bērnu nometne/Children’s camp/

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam.
Dalības maksa $1,200 par posmu ($600 nedēļā).

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10.
Tuitions is $1,200 per session ($600 per week).

Valodas vārti 23. jūn. – 7. jūl. / Latvian Gateway June 23 – July 7

I posms 8. – 21. jūl. / Session I July 8 – 21

II posms 22. jūl – 4. aug. / Session II July 22 – Aug. 4

2018 GBN Rokas grāmata / 2018 GBN Handbook

GBN ziņas 2018. g. janv.
Anita Erkmane & Aija Kīna
Anita Erkmane & Aija KīnaGBN vadītājas /Children's camp directors/

GSS: Sagatavošanas skola/Middle School/

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi).
Dalības maksa $1,200 par I. posmu, $1,500 par II. posmu.

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8).
Tuition is $1,200 for Session I, $1,500 for Session II.

Valodas sēta 23. – 30. jūn. / Latvian Gateway June 23 – 30

1. posms 1. – 14. jūl. (jauniešiem, kuri ir beiguši 5. vai 6. klasi) / Session 1 July 1 – 14 (students who have finished 5th or 6th grade)

2. posms 15. jūl. – 4. aug. (jauniešiem, kuri ir beiguši 7. klasi) / Session 2 July 15 – Aug. 4 (students who have finished 7th grade)

Gundega Dance
Gundega DanceGSS vadītāja /Middle School director/

Sveicam jauno GSS vadītāju Gundegu Danci!

Mani sauc Gundega Dance un es esmu no Denveras Latviešu Centra. Regulāri sekoju līdz Gaŗezera darbam un izaugsmēm. Tādēļ ar lielāko prieku uzņemos piedalīties Gaŗezera darbā un dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Patreiz jau 3 gadus vadu Denveras latviešu skolu, ko atjaunoju pirms 3 gadiem, kad pārvācos ar savu ģimeni uz Denveru. Denveras skolā es mācu bērniem latviešu valodu, kultūru, tradīcijas, mākslu, organizēju skolotāju darbu, izstrādāju mācību plānu, gatavoju macību materiālus un veicinu sadrbību ar Latviesu Valodas Aģentūru un citām Latviešu organizācijām. Aktīvi iesaistos dažādās konferencēs, projektos un kongresos. Šogad veiksmīgi arī izveidojām Latvieši valodas kursus pieaugušajiem, kur vienu reizi nedēļā mēs mācam A1 līmeni visiem, kas vēlas iemācīties runāt Latviski. Tas ir liels, bet pozitīvs  izaicinājums.

Man ir ļoti svarīgi saglabāt/ parādit mūsu latvisko pusi, no kurienes mēs esam nākuši. Cik Latvija ir bagāta ar kultūru, tradīcijām un vēsturi. Radīt Latvisku vidi/vietu kur bēnriem uzaugt.

Izglītības joma man vienmēr ir bijusi tuva un izaicinoša. Dzīvojot Rīgā es guvu ilsgtošu pieredzi strādājot par vizuālās mākslas skolotāju ar dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem. Man ir bakalaura grāda Tekstilmāksā, Plastiskā māksā un Vizuālā mākslā.

GVV: Vasaras vidusskola/Summer High School/

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam.
Dalības maksa $2,925.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12).
Tuition is $2,925.

23. jūn. – 5. aug. / June 23 – Aug. 5

2017 GVV_stipendiju_fonds
ALA_stipendiju_pieteikums_2017 GVV
“Latviešu vasaras” stipendija $200 vērtībā

Vecāku un skolas sadarbība 2018
Parental Release for transportation 2018
Media Consent Form 2018
Izrakstīšanas noteikumi 2018
Izrakstīšanas atļauja 2018

drīz būs!

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore /Summer high school director/