Gaŗezera izglītības programmu mērķis ir saglabāt un bagātīnāt latviešu valodu, ticību, kultūru un veicināt cieņu pret Gaŗezeru un Latviju.

Garezers summer programs' goal is to preserve and enrich the Latvian language, faith and culture, and to promote respect for Garezers and Latvia.

Lodziņš uz Latviju!

GBD: Bērnu dārzs /Preschool/

GBD ir pusdienas  programma (ar rīta un pēcpusdienas grupām) bērniem no 3 līdz 6 g. vecumam. Dalības maksa $225 nedēļā (īsākai nedēļai būs atlaide).

GBD is a half-day program (with morning and afternoon groups) for kids ages 3 to 6. Tuition $225 per week (the shorter week will be discounted).

GBD 2019

1 ned. 24. – 28. jūn. / Week 1 June 24 – 28

2 ned. 1. – 4. jūl. / Week 2 July 1 – 4

3 ned. 8. – 12. jūl. / Week 3 July 8 -12

4 ned. 15. – 19. jūl. / Week 4 July 15 – 19

5 ned. 22. – 26. jūl. / Week 5 July 22 – 26

6 ned. 29. jūl. – 2. aug. / Week 6 July 29 – Aug 2

Marita Runka
Marita RunkaGBD vadītāja / Preschool director
Andra Pelds
Andra PeldsGBD vadītāja / Preschool director

GBN: Bērnu nometne/Children’s camp/

GBN ir diennakts programma bērniem no 6 līdz 10 g. vecumam. Dalības maksa $1000 Valodas sētai, $1200 1. un 2. posmam.

GBN is an overnight program for kids ages 6 to 10. Tuitions is $1000 for Latvian Courtyard, $1,200 for Sessions 1 and 2.

GBN 2019

Valodas vārti 23. jūn. – 4. jūl. / Latvian Gateway June 23 – July 4

1. posms 8. – 20. jūl. / Session 1 July 8 – 20

2. posms 21. jūl – 3. aug. / Session 2 July 21 – Aug. 3

2019 GBN rokas grāmata / 2019 GBN Handbook

Aija Kīna
Aija KīnaGBN vadītāja / Children's camp director

GSS: Sagatavošanas skola/Middle School/

GSS ir diennakts programma jauniešiem no 11 līdz 13 g. vecumam (beiguši 5. – 7. klasi). Dalības maksa $1,000 Valodas sētai, $1,200 1. un 2. posmam.

GSS is an overnight program for students ages 11 – 13 (entering grades 6 – 8). Tuition is $1,000 for Latvian Gateway, $1,200 for Sessions 1 and 2.

GSS 2019

Valodas sēta 23. – 4. jūl. / Latvian Gateway June 23 – July 4

1. posms 8. – 20. jūl. (jauniešiem, kuri ir beiguši 5. vai 6. klasi) / Session 1 July 8 – 20 (students who have finished 5th or 6th grade)

2. posms 21. jūl. – 3. aug. (jauniešiem, kuri ir beiguši 7. klasi) / Session 2 July 21 – Aug. 3 (students who have finished 7th grade)

2019. GSS rokas grāmata

GSS – vai mums kas jāzin?

Anita Erkmane
Anita ErkmaneGSS vadītāja / Middle school director

GVV: Vasaras vidusskola/Summer High School/

GVV dosies uz Kanādas Dziesmu svētkiem!


KATRAM JAUNIETIM IR OBLIGĀTI VAJADZĪGA PASE. PASES BŪS ADMINISTRĀCIJAS UZRAUDZĪBĀ.

Ja kāds jaunietis neplāno piedalīties Dziesmu Svētkos, tad viņam / viņai būs oficiāli jāizrakstās no GVV, jo uzturēties GVV teritorijā nav iespējams.

Lai palīdzētu GVV administrācijai un kopkora un tautas deju sarīkojumu vadītājām precizēt brauciena detaļas un skolēnu piedalīšanos, lūdzu izpildiet sekojošo aptauju – 4 jautājumi.  Mēs lūdzam lai KATRA ģimene šo izpilda nākošo divu dienu laikā (pat ja nebrauks uz Dziesmu Svētkiem). Lūdzu ierakstat visus Dziesmu Svētku jautājumus aptaujā, un mēģināsim tos visus atbildēt vienā epastā.

https://www.surveymonkey.com/r/GVVDzSv2019

Ir paredzēts, ka GVV piedalīsies kopkora koncertā (6. jūlijā, plkst. 15:00) un tautas deju lieluzvedumā (7. jūlijā plkst 16:00). Mēģinājumi paredzēti (obligāti) 5. jūlijā, pulksten 8:00 (korim), 6. jūlijā, pulksten 8:00 (korim un tautas dejām).

Vecākiem jāsagaida savi jaunieši 4. jūlija vakarā Toronto.
No GVV ar autobusiem izbrauks 4. jūlija priekšpusdienā.  Uz GVV no Toronto izbrauks 7. jūlija vakarā.

Katram jaunietim, kuram būs vecāks Toronto, dos kredītu par $120, lai segtu biļetes 1 personai uz kora un tautas deju koncertiem. Katrs dalībnieks arī saņems vadoni, žetonu un $25 biļetes kredītu.

GVV ir intensīva, sešas nedēļas gara latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 g. vecumam. Dalības maksa $3000.

GVV is 6 week Latvian immersion high school program for students ages 14 – 17 (entering grades 9 – 12). Tuition is $3000.

GVV 2019: 22. jūn. – 4. aug. / June 22 – Aug. 4

Sandra Kronīte-Sīpola
Sandra Kronīte-SīpolaGVV direktore / Summer high school director