Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

2020. g. Izglītības programmas

Summer 2020 Camp Programs

GVV:

27. jūn. – 9. aug.
June 27th – Aug. 9th

GSS:

Valodas vārti: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian gateway: June 21st – July 4th

1. posms: 28. jūn. – 11. jūl.
Session I: June 28th – July 11th

2. posms: 12. jūl. – 1. aug.
Session II: July 12th – Aug. 1st

GBN:

Valodas sēta: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 21st – July 4th

1. posms: 5. jūl. – 18. jūl.
Session I: July 5th – July 18th

2. posms: 19. jūl. – 1. aug.
Session II: July 19th – Aug. 1st

GBD:

I: 22. – 26. jūn.
II: 29. jūn. – 3. jūl.
III: 6. – 10. jūl.
IV: 13. – 17. jūl.
V: 20. – 24. jūl.
VI: 27. – 31. jūl.

Apsveicam GVV 2019. g. absolventus!

2019

Padomes sēdes
Board meetings

26. oct. 10:00 Saulgriežos

07. dec. 10:00 Saulgriežos

2020

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 27. jūn. – 9. aug.
GVV: June 27th – Aug. 9th

GSS:
Valodas sēta: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 21st – July 4th
1. posms: 28. jūn. – 11. jūl.
Session I: June 28th – July 11th
2. posms:  12. jūl. – 1. aug.
Session II: July 12th – Aug. 1st

GBN:
Valodas vārti: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 21st – July 4th
1. posms: 5. – 18. jūl.
Session I: July 5th – 18th
2. posms: 19. jūl. – 1. aug.
Session II: July 19th – Aug. 1st

GBD:
I: 22. – 26. jūn.
II: 29. jūn. – 3. jūl.
III: 6. – 10. jūl.
IV: 13. – 17. jūl.
V: 20. – 24. jūl.
VI: 27. – 31. jūl.

Sarīkojumi
Events

Sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce:
9. maijā plkst. 10:00
Season opening and Shareholders’ meeting:
May 9th, 10:00

Supertalka: 16. maijā
Spring cleanup day: May 16th

Jāņi: 20. jūn. 
Midsummer: June 20th

G55 svinības: 3.-5. jūl.
Garezers 55th Anniversary Celebration: July 3rd-5th

Voleja nogale: 1.-2. aug.
Volleyball weekend: Aug. 1st-2nd

GVV izlaidums: 8.-9. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 8th-9th

“Cognac Triples” volejs: 5. sep.
Volleyball triples: Sep. 5th

Padomes sēdes
Board meetings

18. janv. 10:00 Saulgriežos

21. martā. 10:00 Saulgriežos

9. maijā pēc akcionāru sēdes

11. jūl. 1:00 Sietiņos

12. sept. 10:00 Saulgriežos