Mājas /Home/2018-09-19T17:05:27+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

TAVA BALSS LATVIJAS NĀKOTNEI!

TAVS PIENĀKUMS PIEDALĪTIES 13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS 6.OKTOBRĪ!

Katra mūsu balss ir no svara. Iepazīstieties ar partijām un ar to programmām un kandidātiem! Kāda ir partijas nostāja par latviešu valodu, par valsts aizsardzību, par izglītību, par ģimenēm, par latviskumu un par sadarbību ar diasporas latviešiem?

Gaŗezers mudina ikvienu balsstiesīgo Latvijas pilsoni izmantot savas tiesības balsot!  Uz redzēšanos vietējā vēlēšanu balsošanas iecirknī!

Latvijas vēstniecība ASV: Vēlēšanas 2018

Centrālā vēlēšanu komisija: 13. Saeimas vēlēšanas

RUDENS TALKAS datums mainīts uz sestdienu, 13. oktobri!
We have re-scheduled the Fall Work Day for Saturday, Oct. 13!

Reģistrācija 8:30 garāžā, pusdienas 12:00 un vakariņas 6:00. Visas maltīties talciniekiem bez maksas, viesiem pret ziedojumiem.

Registration at 8:30 at the garage, lunch 12:00 and dinner 6:00. Meals are free for volunteers. Guests are welcome.

Garezers Master Plan Project

2019

Izglītības programmas / Camp programs

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
/ Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
/ Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
/ Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
/ Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 1. – 8. jūl.
/ Session I: July 1 – 8
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
/ Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi / Events

Rudens talka: 13. okt. / Fall work day: Oct. 13


Jāņi: 22. jūn.  / Midsummer: June 22

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 14. – 22. jūn. (visiem)
/ Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 14 – 22 (all staff)

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
/ Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
/ GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
/ Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Dievkalpojumi / Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

Padomes sēdes / Board meetings

27. okt. 10:00 Saulgriežos

8. dec. 10:00 Saulgriežos


19. janv. 10:00 Saulgriežos

3. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā. 10:00 Saulgriežos

13. jūl. 10:00 Saulgriežos