Operating Condition

Current Condition

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Effective Date to be Determined

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Sveicam Jūs visus Gaŗezera 2020. g. virtuālā programmā!

We welcome you to the 2020 Garezers virtual program!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

Town Hall Recap

Town Hall #2 – Latviski
Town Hall #2 – English