Mājas /Home/2018-11-13T19:03:41+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Naktsmājas 2019. gadam varēs pieteikt, sākot ar 15. novembri (nēdēļai vai ilgāk) un ar 1. decembri visām rezervācijām.

Accomodations for 2019 will be available to book, starting November 15 (for one week or longer) and December 1 for all reservations.

atbildīgā redaktore: Ilze Gertnere
adreses savāca: Sylvija Ezers
reklāmas savāca un sakārtoja: Ilze Gertnere
vāka dizains: Zendra Manley (Omega Media)
Printed by: Portage Printing

Ziemas izloze

2019

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi
Events

Jāņi: 22. jūn. 
Midsummer: June 22

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 14. – 22. jūn. (visiem)
Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 14 – 22 (all staff)

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

3×3 nometne: 4.-11. aug.
3×3 family camp: Aug. 4-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Dievkalpojumi
Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

1. sept. 10:30

Padomes sēdes
Board meetings

27. okt. 10:00 Saulgriežos

8. dec. 10:00 Saulgriežos


19. janv. 10:00 Saulgriežos

3. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā. 10:00 Saulgriežos

13. jūl. 1:00 Sietiņos