Mājas /Home/2018-12-13T15:19:03+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

2018. g. 8. decembrī ārkārtas sēdē Gaŗezera akcionāri pieņēma sekojošo proponējumu:

Gaŗezera padome vēlas turpināt Gaŗezera fiziskā plāna veidošanu un īstenošanu. Tāda veida īstenošanas darbi prasa kapitāla izdevumus. Viena daļa projekta izdevumi būtu sakarā ar zemes ‘Zoning’ maiņu uz ‘Single Family Dwelling’, kas atļautu pircējiem būvēt tikai vienģimenes mājas. Izdevumos arī ieskaitītu mērnieka rēķinus. Ir zināms, ka būs vēl citi darbi, soļi, un izdevumi, lai šo proponējumu īstenotu. Lai turpinātu darbus gala mērķa sasniegšanai, un arī iegūtu kapitālu, Gaŗezera padome iesaka akcionāriem pārdot mazu daļu Gaŗezera zemi. Šī zeme netiek lietota Gaŗezera programmām vai citām vajadzībām.

Saskaņā ar Garezera statūtiem (12. nodaļas 2. panta), Gaŗezera padome pieprasa atbalstu no Gaŗezera akcionāriem sadalīt un sagatavot apmēram 10 akrus zemes abās ielas pusēs no Atbalsīm (East Clear Lake Road, West Clear Lake Road), un pārdot 15 zemes gabalus privātām personām (kuras varētu celt vienģimenes mājas), kā arī spert visus attiecīgus un vajadzīgus soļus šī proponejuma īstenošanā.

2019

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi
Events

Jāņi: 22. jūn. 
Midsummer: June 22

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 14. – 22. jūn. (visiem)
Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 14 – 22 (all staff)

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

3×3 nometne: 4.-11. aug.
3×3 family camp: Aug. 4-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Dievkalpojumi
Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

1. sept. 10:30

Padomes sēdes
Board meetings

19. janv. 10:00 Saulgriežos

23. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā. 10:00 Saulgriežos

13. jūl. 1:00 Sietiņos