Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

2023

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

svētdien 8. oktobrī, plk 9os Gaŗezerā
Sunday, October 8th, 9am ET at Garezers

– Video call link: https://meet.google.com/eyc-hjvm-one
– Or dial: ‪(US) +1 484-746-4409 PIN: ‪280 195 321#
– More phone numbers: https://tel.meet/eyc-hjvm-one?pin=7372995228610

sestdien 2. decembrī, plk 9os virtuāli
Saturday, December 2nd, 9am ET held virtually

– Video call link: https://meet.google.com/phg-ztmh-uhn
– Or dial: ‪(US) +1 240-514-8101 PIN: ‪145 308 398#
– More phone numbers: https://tel.meet/phg-ztmh-uhn?pin=2205079608922

-2024-

sestdien 20. janvārī, plk 9os virtuāli
Saturday, January 20th, 9am ET held virtually

– Video call link: https://meet.google.com/nwv-rfaf-xfn
– Or dial: ‪(US) +1 318-995-1474 PIN: ‪612 097 990#
– More phone numbers: https://tel.meet/nwv-rfaf-xfn?pin=5075606132653

sestdien 16. martā, plk 9os virtuāli
Saturday, March 16th, 9am ET held virtually

– Video call link: https://meet.google.com/cwj-ujau-rwv
– Or dial: ‪(US) +1 252-550-2140 PIN: ‪433 136 761#
– More phone numbers: https://tel.meet/cwj-ujau-rwv?pin=2181573673787

2023 Dievkalpojumi
2023 Church Services

2023 Sarīkojumi
2023 Events

Rudens Talka: 7. oktobrī
Fall Talka: October 7th

2024 Sarīkojumi
2024 Events

Darbinieku semināra nedēļa: 17. jūnijā
Employee Week: June 17th

GVV reģistrācija: 22. jūnijā
GVV Registration: June 22nd

GSS/GBN/GBD pirmie posmi: 23. jūnijā
GSS/GBN/GBD programs begin: June 22nd

GVV 60!: 20. jūlijā
GVV 60!: July 20th

GVV izlaidums: 4. augustā
GVV Graduation Ceremony: August 4th

3×3: 4. augustā
3×3 Camp: August 4th