Operating Condition

Current Conditions

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

2020. gada 30. jūlijā

Cienījamā Gaŗezera saime!

Gaŗezers tagad ir darbojies dzeltenā darbības fāzē un viesi un apmeklētāji ieradušies trīs nedēļas. Mēs priecājamies redzēt cilvēkus, kuri bauda savu laiku šeit pludmalē, pie treileriem, pastaigājoties un pērkot uzkodas no Dzintaru kioska! Sekojot Gaŗezera norādijumiem, administrācija un darbinieki turpina reģistrēt atskaites katru dienu par noteikumu ievērošanu.

Pamatojoties uz šiem novērojumiem, atgādinām viesiem par sekojošiem noteikumiem:

– Maskas ir nepieciešamas. Saskaņā ar Izpildu rīkojumu 2020-147, jums ir nepieciešams valkāt sejas segumu, kad atrodaties jebkurā publiskajā iekštelpā. Rīkojums arī prasa izmantot sejas segumus ārpus telpām, kur cilvēkiem nav iespējams ieturēt sabiedrisko attālināšanos. Uzņēmumiem Mičiganā ir jāliedz ienākšana vai pakalpojumi tiem, kas atsakās valkāt sejas pārklājumu.

– Āra pulcēšanās ir ierobežota līdz 100 cilvēkiem, un sabiedriskā attālināšanās ir obligāta.

– NAV atļauti organizēti sporta veidi.

– Gaŗezera īpašumā, tostarp arī treileru īpašnieku vidū, nav atļauts nepavadītiem nepilngadīgajiem uzturēties jebkurā laikā. Vecākiem vai aizbildņiem ir jābūt kopā ar saviem bērniem vai pusaudžiem, lai kur viņi atrastos Gaŗezera teritorijā.

– Dienas apmeklētājiem atļauts būt Gaŗezerā no rītausmas līdz 8iem vakarā, un ir nepieciešams reģistrēties vienā no QR kodu lasītājiem, kas atrodas dažādās vietās.

– Dzintaru un Atbalsu teritorijā ar ierobežotu noslogojumu ir atvērtas labierīcības un dušu telpas. Gaidot iekārtu lietošanu, būs nepieciešams ievērot sabiedrisko attālināšanos un valkāt sejas pārklājumu, ieejot iekšā.

– Koplietošanas telpas paliek slēgtas,ieskaitot paviljonus, lapenes, rotaļu un šūpuļu laukumus, kā arī ODS, Mežmāja, Baltās mājas lievenis un volejbola laukumus.

Gaŗezers strādā ar samazinātu personālu, vienlaikus cenšoties nodrošināt drošu vietu viesiem. Lūdzu, ievērojiet šos noteikumus, lai ikviens varētu turpināt baudīt savu laiku Gaŗezerā.

Mēs vēlamies, lai visiem būtu lieliska nedēļas nogale! Paldies par sadarbību!

July 30th, 2020

Dear members of the Garezers community,

Garezers has now been in operating condition yellow and welcoming guests and day visitors for three weeks. We have been happy to see people enjoying their time here at the beach, at their trailers, walking through and buying snacks from the Dzintari kiosk! In keeping with Garezers policy, the administration and staff continue to complete daily assessments of visitor adherence to the current rules.

Based on those observations, we would like to remind guests of the following operating conditions in the yellow phase:

– Masks are required. Per Executive Order 2020-147, you are required to wear a face covering whenever in an indoor public space. The order also requires the use of face coverings in crowded outdoor spaces where social distancing is not possible. Businesses open to the public must refuse entry or service to those who decline to wear a face covering.

– Outdoor gatherings are limited to 100 people, and social distancing must be practiced.

– NO organized sports are permitted.

– NO unaccompanied minors are permitted on site, including those of trailer owners, at any time. Parents or guardians must be with their children or teenagers wherever they are while in the campground areas.

– Day visitors will be permitted from dawn until 8 PM and are required to register at one of the QR code readers located in various spots in both campgrounds.

– Bathhouses are open in the Dzintari and Atbalsis campgrounds with limited occupancy. Social distancing will be required while waiting to use the facilities and masks shall be worn while inside.

– Common areas remain closed, including pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja, Baltā māja deck and volleyball courts.

Garezers is operating with a reduced staff while still trying to provide a safe place for guests to enjoy. Please follow these guidelines so that everyone can continue to enjoy their time at Garezers.

We want everyone to have a great weekend! Thank you for your support!

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

Gadījumā, ja jūs palaidāt gaŗām ziņas, mēs esam uzsākuši steidzamu 2020 gada naudas plūsmas segumu iniciatīvu! Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai Gaŗezera naudas plūsma būtu pozitīva.

Pateicoties ārkārtīgi dāsnajam Gaŗezera draugu pulku piedāvājumam, visi līdz š.g. 30. septembrim saņemtie ziedojumi tiks pielīdzināti līdz $50,000! Tas palīdzēs Gaŗezeram, līdz 2020. gada beigām, ievērojami pārvarēt iztrūkumu savācot $164,000, lai segtu darbības izmaksas.

In case you missed the news, we’re launching an urgent 2020 cash flow coverage initiative! We need your help to keep Garezers cash-flow positive.

Thanks to an extremely generous offer by Friends of Garezers all donations received by September 30th will be matched up to $50,000! This will help Garezers to significantly bridge the gap to our goal of raising $164,000 by the end of 2020 to cover operating costs.

$50K
Atbalstīt / Donate