Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Garezers is seeking to fill a new position!

– Director of Marketing and Communication –

Reports to: 
Executive Director

Position Purpose:
Marketing and communication with the Garezers community and the general public is essential for informing and promoting Garezers mission year round.

Qualifications: (Minimum Education and Experience)

 • Must be 21 years of age
 • Minimum education – college degree
 • Fluent in Latvian and English languages

Knowledge, Skills, and Abilities:

 • Experience in marketing/advertising/communication
 • Familiarity or ability to learn WordPress (website), Constant Contact
 • Proficient in all social media platforms
 • Digital photography
 • Writing competency to promote year round activities
 • Graphic design capabilities
 • Creating logos/advertisements
 • Ability to create/edit Garezers magazine – Garezers Zinas

Essential Job Functions:

 • Create and implement a marketing plan for Garezers utilizing website, social media, e-blasts, print materials, news media and other methods
 • Maintain Garezers website content, including updates and creating new content
 • Increase Garezers social media presence across all platforms including creating content for different social media platforms
 • Editor of Garezers print magazine – Gaŗezers Ziņas
  • Minimum 5 issues per year
  • Collect content from contributors (Board of Directors, program leaders, administration, outside public)
  • Create original content
  • Work directly with printer to approve proofs, etc
  • Work directly with Office Manager to create mailing lists and content for Annual Report
 • Create and send e-blasts to our Garezers email list
  • Content may be provided by Executive Director or Board of Directors committees
  • Use e-blasts to promote events and updates during season
  • Create original content i.e. off season e-blasts to keep our community engaged
 • Increase Garezers presence in Latvian media
  • Write or submit articles to Laiks newspaper, Latviesi Amerika and other Latvian publications
  • Submit advertisements/updates to Latvian organization publications i.e. Čikāgas Ziņas, Klīvlandes Draudzes Ziņas and other community publications
 • Increase Garezers presence on Latvian websites i.e. Latvieši.com
 • Create advertisement plan for all major events at Garezers using website, e-blasts, social media and other
 • Assist with marketing plans for all major fundraisers

Other Job Duties:

 • Limited travel required
 • Provide communication support materials to specified agents

Teamwork and communication:
This position could be fulfilled remotely.  The Director of Marketing and Communication works closely with the Executive Director and Office Manager.  This position also works regularly with members of the Board of Directors, Program Directors, committee leads, seasonal staff and shareholders.

Please send you resume to Ilena Rusmanis by April 15th

Programmu reģistrācija / Program registration

Kopā mācamies apgūt neatkarību, atbildību, cieņu pret citiem, veidojot draudzības uz mūžu!

Together we learn independence, responsibility, respect for others while forming lifelong friendships!

2023. g. programmu kalendārs/2023 program calendar

GBD
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/26
 • one week sessions beginning 6/26
GBN
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
 • Valodas vārti 6/25-7/1
 • Dienas bērnu nometne 7/30-8/5 (Jauns posms šo vasaru!)
 • one week sessions beginning 6/25
 • Latvian Gateway 6/25-7/1
 • Day camp (new for 2023!) 7/30-8/5
GSS
 • Valodas sēta 6/25-7/1
 • 1. posms 7/2-7/15
 • 2. posms 7/16-8/5
 • Latvian Courtyard 6/25-7/1
 • 1. session 7/2-7/15
 • 2. session 7/16-8/5
GVV
 • 6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem
 • 6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent

Strādājiet Gaŗezerā! Work at Garezers!

Gaŗezera 2023. gada darba anketa ir pieejama!
Gaŗezera darbinieki varēs pieteikties “internship” iespējām!

Garezers 2023 employment application is now available!
Garezers summer staff will have the opportunity to apply for internship positions!

2023

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

sestdien 18. martā, plk 9os virtuāli
Saturday, March 18th, 9am ET held virtually

-Gaŗezera akcionāru sēde-
sestdien 6. maijā, plk 10os Gaŗezerā

-Garezers Annual Shareholder meeting-
Saturday, May 6th, 10am ET at Garezers

sestdien 15. julijā, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, July 15th, 9am ET at Garezers

sestdien 9. septembrī, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, September 9th, 9am ET at Garezers

svētdien 8. oktobrī, plk 9os Gaŗezerā
Sunday, October 8th, 9am ET at Garezers

sestdien 2. decembrī, plk 9os virtuāli
Saturday, December 2nd, 9am ET held virtually

-2024-

sestdien 20. janvārī, plk 9os virtuāli
Saturday, January 20th, 9am ET held virtually

sestdien 16. martā, plk 9os virtuāli
Saturday, March 16th, 9am ET held virtually

2023 Dievkalpojumi
2023 Church Services

2023 Sarīkojumi
2023 Events

SuperTalka: 20. maijā
SuperTalka: May 20th

Darbinieku nedēļa: 17.- 23. jūnijā
Staff orientation: June 17th-23rd

Jāņi: 24. jūnijā
Summer solstice: June 24th

Voleja nogale: 29. jūlijā
Volleyball weekend: July 29th

3×3: 6.-12. augustā
3×3 August 6th-12th

Zirgu sacīkšu vakar: 3. septembrī
Night at the Races: September 3rd

Rudens Talka: 7. oktobrī
Fall Talka: October 7th

2023. g. programmas // 2023 programs

GBD

1. nedēļa / Week 1: 6/26 – 6/30
2. nedēļa / Week 2: 7/3 – 7/7
3. nedēļa / Week 3: 7/10 – 7/14
4. nedēļa / Week 4: 7/17 – 7/21
5. nedēļa / Week 5: 7/24 – 7/28
6. nedēļa / Week 6: 7/31 – 8/4

GBN

Vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
Valodas vārti 6/25-7/1
Dienas bērnu nometne 7/30-8/4 (Jauns posms šo vasaru!)

One week sessions beginning 6/25
Latvian Gateway 6/25-7/1
Day camp (new for 2023!) 7/30-8/4

GSS

Valodas sēta 6/25-7/1
1. posms 7/2-7/15
2. posms 7/16-8/5

Latvian Courtyard 6/25-7/1
1. session 7/2-7/15
2. session 7/16-8/5

GVV

6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem

6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent