Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Paldies par piedalīšanos virtuālajā Draudzīgā aicinājumā!

Apsveicam 2022.g. Kokneša balvas laureātus Guntu Beard, Paulu Berkoldu, Gundaru Strautnieku, un Jāni Kukaini †

PALDIES ik katram par nozīmīgo atbalstu!

Thank you for attending
Saturday’s event!

Congratulations to the 2022 Koknesis award winners Gunta Beard, Pauls Berkolds, Gundars Strautnieks and Janis Kukainis †

THANK YOU for your continued support!

Programmu reģistrācija / Program registration

Kopā mācamies apgūt neatkarību, atbildību, cieņu pret citiem, veidojot draudzības uz mūžu!

Together we learn independence, responsibility, respect for others while forming lifelong friendships!

2023. g. programmu kalendārs/2023 program calendar

GBD
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/26
GBN
 • vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
 • Valodas vārti 6/25-7/1
 • Dienas bērnu nometne 7/30-8/5 (Jauns posms šo vasaru!)
GSS
 • Valodas sēta 6/25-7/1
 • 1. posms 7/2-7/15
 • 2. posms 7/16-8/5
GVV
 • 6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem
GBD
 • one week sessions beginning 6/26
GBN
 • one week sessions beginning 6/25
 • Latvian Gateway 6/25-7/1
 • Day camp (new for 2023!) 7/30-8/5
GSS
 • Latvian Courtyard 6/25-7/1
 • 1. session 7/2-7/15
 • 2. session 7/16-8/5
GVV
 • 6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent

Strādājiet Gaŗezerā! Work at Garezers!

Gaŗezera 2023. gada darba anketa ir pieejama!
Gaŗezera darbinieki varēs pieteikties “internship” iespējām!

Garezers 2023 employment application is now available!
Garezers summer staff will have the opportunity to apply for internship positions!

2023

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

sestdien 18. martā, plk 9os virtuāli
Saturday, March 18th, 9am ET held virtually

-Gaŗezera akcionāru sēde-
sestdien 6. maijā, plk 10os Gaŗezerā

-Garezers Annual Shareholder meeting-
Saturday, May 6th, 10am ET at Garezers

sestdien 15. julijā, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, July 15th, 9am ET at Garezers

sestdien 9. septembrī, plk 9os Gaŗezerā
Saturday, September 9th, 9am ET at Garezers

svētdien 8. oktobrī, plk 9os Gaŗezerā
Sunday, October 8th, 9am ET at Garezers

sestdien 2. decembrī, plk 9os virtuāli
Saturday, December 2nd, 9am ET held virtually

-2024-

sestdien 20. janvārī, plk 9os virtuāli
Saturday, January 20th, 9am ET held virtually

sestdien 16. martā, plk 9os virtuāli
Saturday, March 16th, 9am ET held virtually

2023 Dievkalpojumi
2023 Church Services

2023 Sarīkojumi
2023 Events

SuperTalka: 20. maijā
SuperTalka: May 20th

Darbinieku nedēļa: 17.- 23. jūnijā
Staff orientation: June 17th-23rd

Jāņi: 24. jūnijā
Summer solstice: June 24th

Voleja nogale: 29. jūlijā
Volleyball weekend: July 29th

3×3: 6.-12. augustā
3×3 August 6th-12th

Zirgu sacīkšu vakar: 3. septembrī
Night at the Races: September 3rd

Rudens Talka: 7. oktobrī
Fall Talka: October 7th

2023. g. programmas // 2023 programs

GBD

1. nedēļa / Week 1: 6/26 – 6/30
2. nedēļa / Week 2: 7/3 – 7/7
3. nedēļa / Week 3: 7/10 – 7/14
4. nedēļa / Week 4: 7/17 – 7/21
5. nedēļa / Week 5: 7/24 – 7/28
6. nedēļa / Week 6: 7/31 – 8/4

GBN

Vienas nedēļas posmi sākot ar 6/25
Valodas vārti 6/25-7/1
Dienas bērnu nometne 7/30-8/4 (Jauns posms šo vasaru!)

One week sessions beginning 6/25
Latvian Gateway 6/25-7/1
Day camp (new for 2023!) 7/30-8/4

GSS

Valodas sēta 6/25-7/1
1. posms 7/2-7/15
2. posms 7/16-8/5

Latvian Courtyard 6/25-7/1
1. session 7/2-7/15
2. session 7/16-8/5

GVV

6/24-8/6*
*Sekos ziņojumi tiem, kas kavēs GVV, par mācību darbiem

6/24-8/6*
*Expect forthcoming updates regarding GVV programming and how to fulfill academic responsibilities if absent