Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Piesakaties tagad!
Register now!

Program Registration
2022. g. vecāku rokasgrāmata
2022 Parent Handbook
Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps
Garezers COVID-19 News & Updates

2022

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

Daugavas Vanagu ADV valdes sēde un delegātu sapilce: 20.-22. maijā

LELBA sēde: 31. maijā

LELBA sēde: 1.-2. jūnijā

Padomes sēde: 16. jūlijā

Padomes sēde: 10. septembrī

Padomes sēde: 22. oktobrī

2022 Dievkalpojumi
2022 Church Services

29. maijā, Dievkalpojums ar kristībām un svēto vakarēdienu, Brīvdabas baznīcā, pulksten 11:00, arh. Lauma Zušēvica un māc. Ojārs Freimanis

19. jūnijā ar māc. Ojārs Freimanis

26. jūnijā ar māc. Sarmaa Eglīte

10. jūlijā ar māc. Aija Graham

17. jūlijā ar māc. Pauls Barbins

24. jūlijā ar arh. Lauma Zušēvica

31. jūlijā ar arh. Lauma Zušēvica

2022 Sarīkojumi
2022 Events

Supertalka: 7. maijā
Spring Clean Up Day: May 7th

Gaŗezera atklāšana ar programmu rajonu talka: 14. maijā
Garezers Season Opener & Program Area Clean Up Day: May 14th

Dziesmu svētku kopkoŗa mēģinajums: 27.-29. maijā
Latvian Song Fesitval Group Choir Rehearsal: May 27th-29th

GVV reģistrēšanās: 18. jūnijā
GVV registration: June 18th

Jāņi Atbalsīs: 18. jūnijā
Midsummer Celebration in Atbalsis: June 18th

Minesotas dziesmu svētki: 29. jūnija – 4. jūlijam
Minnesota Latvian Song and Dance Festival: June 29 – July 4

Jauniešu voleja turnīrs: 23. jūlijā
Youth Volleyball Tournament: July 23rd

Voleja nedeļas nogale: 23. – 24. jūlijā
Volleyball Weekend: July 23-24

GVV izlaidums: 31. jūlijā
GVV Graduation: July 31th

Vasaras programmas
Summer programs

GVV:
18. jūnija – 31. jūlijam
June 18th – July 31st

*** GVV piedalās dziesmu svētkos
*** GVV is participating in the Song & Dance Fesival

*** Visas programmas slēgtas 1. – 3. jūlija
*** All programs are closed July 1st – 3rd

 

GSS:
Valodas sēta: 19. jūnija – 30. jūnija
Latvian Courtyard: June 19th – June 30th

1. posms: 26. jūnija – 9. jūlijam
Session I: June 26th – July 9th

2. posms:  10. jūlija – 30. jūlijam
Session II: July 10th – July 30th

 

GBN:
Valodas vārti 1: 19. jūnija – 25. jūnijam
Latvian Gateway session 1: June 19th – 25th

Valodas vārti 2: 26. jūnija – 30. jūnijam
Latvian Gateway session 2: June 26th – 30th

3. posms: 4. jūlija – 9. jūlijam
Session 3: July 4th – 9th

4. posms: 10. jūlija – 16. jūlijam
Session 4: July 10th – 16th

5. posms: 17. jūlija – 23. jūlijam
Session 5: July 17th – 23th

6. posms: 24. jūlija – 30. jūlijam
Session 6: July 24th – 30th

 

GBD:
Pirmā nedēļa / Week 1:
June 20th – 24th

Otrā nedēļa / Week 2:
June 27th – 30th

Trešā nedēļa / Week 3:
July 4th – 8th

Ceturtā nedēļa / Week 4:
July 11th – 15th

Piektā nedēļa / Week 5:
July 18th – 22nd