Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Apsveicam GVV 2019. g. absolventus!

2019. g. Gaŗezera darbinieki!

2019

Izglītības programmas
Camp programs

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 16. – 22. jūn. (visiem)
Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 16 – 22 (all staff)

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi
Events

Sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce:
11. maijā plkst. 10:00
Season opening and Shareholders’ meeting:
May 11, 10:00

Supertalka: 18. maijā
Spring cleanup day: May 18

Jāņi: 22. jūn. 
Midsummer: June 22

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

3×3 nometne: 4.-11. aug.
3×3 family camp: Aug. 4-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Rudens talka: 5. okt.
Fall cleanup day: Oct. 5

Dievkalpojumi
Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

Padomes sēdes
Board meetings

19. janv. 10:00 Saulgriežos

23. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā pēc akcionāru sēdes

13. jūl. 1:00 Sietiņos

14. sept. 10:00 Saulgriežos

26. oct. 10:00 Saulgriežos

07. dec. 10:00 Saulgriežos