Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Vēlme. Vīzija. Veltījums.

Pirmās lāpstas zemes izraktas, un priekšdarbi multi-funkcijas ēkas celšanai ir sākušies. Pateicoties Gaŗezera draugu pulka (FOG) vienreizējai dāvanai, šis gads nobeigsies un 2024. gads iesāksies ar ievērojamu cerību un ticību Gaŗezera nākotnei.

Paldies ikkatram, kas atbalsta Gaŗezera izaugsmi, lai vēl daudzus gadus tauta Gaŗezerā pulcetos un priecātos.

Patiesi, labas lietas notiek Gaŗezerā!

Desire. Vision. Commitment.

Ground has been broken and the first steps for the construction of the Multi-Function building have begun. Thanks to the inspirational gift from the Friends of Garezers, this year will close and 2024 will begin with aspiration and conviction in the future of Garezers.

Thank you to everyone who supports Garezers, so that we all can gather and enjoy being there together for many more years to come.

Indeed, good things are happening in Garezers!

Ikkatrai domai Jaunā gadā
Kā jaukam gaišam sapnim būt,
Ikkatrai domai, ikatram sapnim
Par drīzu īstenību kļūt.

O. Lisovska

2024 Vasaras programmu datumi / 2024 Summer Camp Dates

Garezers administration and program leadership will continue to assess the sessions that will be affected by 4th of July weekend and the Song and Dance Festival in Canada.
Sessions may be adjusted as we gather more information.

GBD: Bērnu dārzs
Preschool

One week sessions starting June 24th

GBN: Bērnu nometne
Children’s Camp

Valodas vārti / Latvian Gateway Program:
June 23rd – 29th

2. posms / Session 2:
June 30th – July 6th

3. posms / Session 3:
July 7th – 13th

4. posms / Session 4:
July 14th – 20th

5. posms / Session 5:
July 21st – 27th

6. posms / Session 6:
July 29th – August 2nd – This session is a day camp program for kids ages 6-8.

GSS: Sagatavošanas skola
Middle School

Valodas sēta / Latvian Courtyard Program:
June 23rd – 29th

1. posms / Session 1:
June 30th – July 13th

2. posms / Session 2:
July 14th – August 3rd

GVV: Vasaras Vidusskola
Summer High School

June 22nd – August 4th

2024

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 14. septembrī, plk. 9:00 Gaŗezerā

Garezers Board meeting
Saturday, September 14th, 9:00am ET in Garezers

Gaŗezera padomes sēde
svētdien, 13. oktobrī, plk. 9:00 Gaŗezerā

Garezers Board meeting
Sunday, October 13th, 9:00am ET in Garezers

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 7. decembrī, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, December 7th, 9:00am ET virtually

– 2025 –

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 25. janvārī, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, January 25th, 9:00am ET virtually

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 15. martā, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, March 15th, 9:00am ET virtually

2024 Dievkalpojumi
2024 Church Services

7. jūlijs ar prāveste emerita Ilze Larsen, plk. 10:30, Brīvdabas baznīcā

14. jūlijs ar prāveste Sarma Eglīte, plk. 10:30, Brīvdabas baznīcā

21. jūlijs ar archibīskape Lauma Zušēvics, plk. 10:30, Brīvdabas baznīcā

28. jūlijs ar mācītāja Aija Graham, plk. 9:30, Brīvdabas baznīcā

4. aug. ar mācītājs Jānis Ginters, plk. 10:30, Brīvdabas baznīcā

2024 Sarīkojumi
2024 Events

GVV 60!: 20. jūlijā
GVV 60!: July 20th

4-2 voleja nogale: 27. – 28. jūlijā
4-2 Volleyball Weekend: July 27th – 28th

GVV izlaidums: 4. augustā
GVV Graduation Ceremony: August 4th

3×3: 4. augustā
3×3 Camp: August 4th

Zirgu sacīkstes: 31. augustā
Night at the Races: August 31st