Mājas /Home/ 2018-03-08T01:09:10+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Meklējam vasaras darbiniekus - audzinātājus, pludmales sargus, virtuves darbiniekus un ambulances palīgus!

Darba anketa

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju. Lai šos mērķus sasniegtu ar labiem panākumiem, ir vajadzīgi daudz darbinieku un daudz līdzekļu. Ir nepieciešams Jūsu atbalsts! Draudzīgais aicinājums tiek gadskārtēji atzīmēts un tā ir vienreizējā iespēja Jums atbalstīt Gaŗezera izglītības progammas, lai nodrošinātu to pastāvēšanu. Lūdzu atbalstiet 2018. gada Draudzīgo aicinājumu! Gaŗezera padomes un administrācijas vārdā, pateicamies par Jūsu atbalstu!

DAUDZ KAS PATEIKTS AR SKAITĻIEM!

Mīļie Gaŗezera draugi,

Piesakiet bērnus nometnēm!

Lūdzam pieteikt audzēkņus līdz 15. aprīlim. Pēc tam, varēs pieteikties tikai programmām, kurās vēl ir vietas. Visa informācija jāiesniedz līdz 19. maijam, izmantojot jauno reģistrācijas programmu.

PROGRAMMU REĢISTRĀCIJA PROGRAM REGISTRATION

Register now for camps!

Please be aware that program registrations are due by April 15th. After April 15th, Garezers will accept your registration only based on availability. All information, including health documentation and signed releases, must be filled out using our new registration software by May 19th.

2018

Izglītības programmas / Camp programs

GVV: 23. jūn. – 5. aug.

GSS:
Valodas sēta / Latvian courtyard: 23. – 30. jūn.
1. posms / Session I: 1. – 14. jūl.
2. posms / Session II: 15. jūl. – 4. aug.

GBN:
Valodas vārti / Latvian Gateway: 23. jūn. – 7. jūl.

1. posms / Session I: 8. – 21. jūl.
2. posms / Session II: 22. jūl. – 4. aug.

GBD:
I: 25. – 29. jūn.
II: 2. – 6. jūl.
III: 9. – 13. jūl.
IV: 16. – 20. jūl.
V: 23. – 27. jūl.
VI: 30. jūl. – 3. aug.

Sarīkojumi / Events

Ziemas nometne: 3-4. febr. / Winter Camp: Feb. 3-4

Supertalka: 19. maijā / Spring Clean-up Day: May 19

Jāņi: 16. jūn. / Midsummer: June 16

Uguņošana Atbalsīs: 7. jūl. / Clear Lake Fireworks: July 7

Latvijas simtgades svinēšana: 20.-22. jūl. / Latvia’s Centennial Celebration: July 20-22

Voleja nogale: 28.-29. jūl. / Volleyball weekend: July 28-29

GVV izlaidums: 4.-5. aug. / GVV Graduation weekend: Aug. 4-5

3×3 ģimenes nometne: 5.-11. aug. / 3×3 Family camp: Aug. 5-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 1. sept. / Volleyball triples and Night at the Races: Sept. 1

Padomes sēdes / Board meetings

20. janvārī 10:00 Saulgriežos / Jan. 20 10:00 Saulgriezi bldg.

24. martā 10:00 Saulgriežos / March 24 10:00 Saulgriezi bldg.

12. maijā – sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce /
May 12 – season opening and shareholders’ meeting

14. jūlijā 13:00 Sietiņos / July 14 1:00 PM Sietini bldg.

15. septembrī 10:00 Saulgriežos / Sept. 15 10:00 Saulgriezi bldg.

2018 DARBA ANKETA