Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

Tilts uz Rītdienu sarīkojums

KOPĀ SANĀKAM…
GAŖEZERA ATBALSTAM!

Latviešu centra Gaŗezera otrais
virtuālais Draudzīgais aicinājums Jūs gaida!

2022.g. 29. janvārī no plkst. 14:00 -15:30 EST Zoom
plkst. 13:50 Foto izrāde: “Gaŗezera ainavas”

Skanēs mūzika un dziesma!
Jaunākās Gaŗezera ziņas!
Kokneša balva saņēmēji!

Bridge to Tomorrow upcoming virtual event

GATHER TOGETHER…
IN SUPPORT OF GAREZERS!

Latvian Center Garezers invites you to its second
virtual Draudzīgais aicinājums!

Saturday, January 29, 2022 from 14:00 – 15:30 EST on Zoom
13:50 – Photo show – Life at Garezers

Enjoy music and song!
Most recent updates from Garezers!
Koknesis award winners!

Click here for the Zoom Link!

Gaŗezers šodien uzsāk gadskārtējo līdzekļu vākšanu!
Akcija ilgs divus mēnešus.
Šī gada mērķis ir 400,000 USD

Ikvienam ir rokas jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek – Rainis

Esam pateicīgi par jūsu dāsnumu līdz šim.

Jūsu turpmākais atbalsts veicinās mūsu misiju nodot bagāto kultūras mantojumu mūsu bērniem un mazbērniem!

Augstākās 2022. gada prioritātes ir veikt būtiskākos infrastruktūras uzlabojumus.

Jau tiek izstrādāti plāni jautrām virtuālām svinībām sestdien, 2022. gada 29. janvārī, lai pateicībā svinētu Jūs, mūsu dāsnos ziedotājus, un pieminētu tradicionālo Draudzīgo aicinājumu! Atzīmējiet datumu jau tagad!

Apsveriet iespēju iekļaut Gaŗezeru svētku plānos!

Gaŗezers ir 501(c)(3) bezpeļņas organizācija
Ar krediītkarti var ziedot uz www.garezers.org.
Čeki rakstāmi uz Latvian Center Garezers

Today, Garezers kicks off our two month annual fundraiser!
This year’s goal is $400,000

“We must give more in order to get more.
It is the generous giving of ourselves that produces the generous harvest.”
— Orison Swett Marden, author

With your continued support we can make this year another success.

Your continued support helps our mission to pass our rich cultural heritage on to our children and grandchildren.

Our 2022 top priorities are essential infrastructure improvements.

Plans are already underway for a joyful virtual event to celebrate YOU, our generous donors on Saturday, January 29, 2022, and to commemorate the traditional Latvian Friendly Appeal, as the annual fundraiser comes to a close. Save the date now!

Include Garezers in your holiday giving plans!

Garezes is a 501(c)(3) non-profit organization
You may donate on-line at www.garezers.org or mail a check payable
to Latvian Center Garezers

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps
Garezers COVID-19 News & Updates

2022

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

15. janvārī / January 15th
19. martā / March 19 th

2022 Sarīkojumi
2022 Events

Jāņi: 18. jūnijā
Midsummer Celebration: June 18 th

Minesotas dziesmu svētki: 29. jūnija – 4. jūlijam
Minnesota Latvian Song and Dance Festival: June 29 – July 4

Voleja nedeļas nogale: 23. – 24. jūlijā
Volleyball Weekend: July 23-24

GVV izlaidums: 31. jūlijā
GVV Graduation: July 31th

Vasaras programmas
Summer programs

GVV:
18. jūnija – 31. jūlijam
June 18th – July 31st

*** GVV piedalās dziesmu svētkos
*** GVV is participating in the Song & Dance Fesival

*** Visas programmas slēgtas 1. – 3. jūlija
*** All programs are closed July 1st – 3rd

 

GSS:
Valodas sēta: 19. jūnija – 30. jūnija
Latvian Courtyard: June 19th – June 30th

1. posms: 26. jūnija – 9. jūlijam
Session I: June 26th – July 9th

2. posms:  10. jūlija – 30. jūlijam
Session II: July 10th – July 30th

 

GBN:
Valodas vārti 1: 19. jūnija – 25. jūnijam
Latvian Gateway session 1: June 19th – 25th

Valodas vārti 2: 26. jūnija – 30. jūnijam
Latvian Gateway session 2: June 26th – 30th

3. posms: 4. jūlija – 9. jūlijam
Session 3: July 4th – 9th

4. posms: 10. jūlija – 16. jūlijam
Session 4: July 10th – 16th

5. posms: 17. jūlija – 23. jūlijam
Session 5: July 17th – 23th

6. posms: 24. jūlija – 30. jūlijam
Session 6: July 24th – 30th