Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Virtuālā programmu reģistrācija

Virtual program registration

Mīļās Gaŗezera ģimenes,

Mēs jūs aicinām reģistrēt jūsu bērnu Gaŗezera 2020.g. programmām “Mēs esam Gaŗezers…visur! Izkaisīti bet vienoti.” Ņemot vērā COVID-19 pandēmiju un Gaŗezera padomes rezolūciju, ar kuŗu atcēla visas vasaras izglītības programmas latviešu centra Gaŗezers teritorijā, tā būs virtuāla programma. Mēs priecājamies, ka mums būs iespēja piedāvāt jūsu bērniem latviskas nodarbības un mācības. Programmu vadītājas ļoti gaida un gatavojās nodarboties ar jūsu bērniem šovasar. Mācību posmi un nodarbības atšķirsies starp programmām. Gatavosimies visi!

Lai saprastu dalībnieku skaitu un sagatavotu piemērotas virtuālās mācību stundas un tikšanās, visiem no jauna jāreģistrējas (arī, ja iepriekš piereģistrējās ierastai 2020.g. vasaras programmai). Te var atrast jauno reģistrācijas formu. Reģistrācijas formu jāizpilda un jānosūt ne vēlāk kā līdz 8. jūnijam! Pēc šī datuma nevarēsim nodrošināt, ka programma notiks un jūsu bērnam būs iespēja piedalīties.

Lai labāk saprastu laika posmus katrai programmai, te ir pievienots programmu grafikas uzmetums.

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu.

Dear Garezers families,

We invite you to register your child for Garezers 2020 programs – “We all are Garezers…everywhere! Apart yet united.” Taking into account the COVID-19 pandemic and the Garezers board resolution, which cancelled all on site programs for the summer of 2020, we are offering a virtual program. We are happy that we will have the opportunity to offer your children Latvian experiences and lessons. The program directors are excited to work with your children this summer. The schedule and content for each educational program will be individualized. Let us all get ready!

So that we better understand the number of participants, to prepare appropriate coursework and activities, you must again register (even if you already had registered for the normal 2020 summer programs). The registration form can be accessed here. Registration must be completed no later than June 8! After this date we cannot guarantee program availability and/or your childs participation.

To better understand the time frame and scheduling for each program, an initial outline of the schedule can be accessed here.

Thank you for your understanding. Thank you for your support.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

2020. gada 22. maija

Cienījamā Gaŗezera saime!

Vēlamies sirsnīgi pateikties visiem kuri piedalījās Gaŗezera pirmajā virtuālā tautas sapulcē pagajušajā svētdienas vakarā. Tuvu pie 250 cilvēku pievienojās sapulcei un esam gandarīti par izrādīto interesi un piedalīšanos. Konspektu par sapulci varat izlasīt šeit. Ja ir vēlešanās, varat arī noklausīties sapulci aizejot uz šo saiti.

Vasaras programmas:

Reģistrācija visām vasaras programmām (GBD, GBN, GSS un GVV) iesāksies otrdien, 26. maijā, ne 22. maijā kā iepriekš izziņots. Programmu vadītājas vēlās vēl laiku izstrādāt dažas detaļas reģistrācijas procesā, lai tā būtu gluda kā arī pievienot vēl informāciju par programmām, vadoties no saņemtajiem jautājumiem. Paldies par saprašanu.

Būs iespēja tuvāk iepazīties ar paredzētām GBD, GBN un GSS plānotām programmām! Programmu vadītājas aicina visus pieteikties uz virtuālu sapulci sestdien, 30. maija rītā plkst. 9:00 no rīta EDT. Aicinājums un saite sapulcei būs pieejama nākamā nedēļā.

Federālās, valsts un vietējās valdības norādījumi un rīkojumi:

Šo nedēļu nav bijušas nekādas maiņas eksistējošos Mičigānas štata vai vietējās valdības norīkojumos sakarā ar COVID-19 kuras tieši ietekmētu Gaŗezeru. Gaŗezers joprojām ir slēgts līdz 25. jūnijam, ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Ja situācija un Mičiganas vadlīnijas atļaus, Gaŗezers pakāpeniski tiktu atvērts. Detaļizēta informācija par Gaŗezera pakāpenisko atvēršanu tiek izstrādāta un būs ievietota nākamajos ziņojumos.

Paldies par saprašanu. Paldies par atbalstu.

May 22nd, 2020

Dear members of the Garezers community,

We would like to thank everyone who attended Garezers First virtual town hall meeting last Sunday night. Over 248 people ” Zoomed – in” to the event and we were very encouraged by your support and participation. For those interested, a synopsis of the evening’s discussion may be accessed here in addition to a recording of the entire meeting available here.

Summer programs:

Registration for the various summer programs will be available online beginning Tuesday, May 26th, not May 22nd as previously stated. The program directors determined that additional time was needed to address a few logistical issues to ensure a smooth registration process and include additional information for greater clarity. Thank you for your patience as we embark on this new learning adventure!

GBD, GBN and GSS program directors would also like to announce that there will be a Town Hall forum for all families interested to learn more about this summer’s virtual programs on Saturday, May 30th, at 9:00 AM and are excited to share their plans for the summer. Additional information and the meeting link will be provided next week.

Local, State and Federal Guideline Updates:

At this time, there have been no changes in existing Michigan or local COVID-19 regulations that would affect Garezers. Garezers remains closed, in its entirety, through June 25 in light of restrictions due to COVID-19. If the situation and guidelines of Michigan permit, a phased opening of Garezers will commence after that date. The details of the phased opening of Garezers are being identified and will be addressed in greater detail in the upcoming updates.

Thank you for your understanding. Thank you for your support.

Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps