Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Gaŗezera 2020. g. darba anketas un programmu reģistrācijas ir pieejamas!

Now accepting job applications and camp registration forms for the 2020 season!

Mīļie Gaŗezera draugi,
DOTS DEVĒJAM ATDODAS!

Draudzīgais aicinājums ir nacionāla tradīcija ar ko mūsu tauta var lepoties! Katru gadu latviešu skolas un citas izglītojošās programmas lūdz tautai novērtēt viņu darbu, un ziedot, lai darbs varētu sekmīgi turpināties. Arī Gaŗezera izglītības programmas turpina radoši attīstīties, lai piedāvātu interesantas un vērtīgas programmas latviešu bērniem un jauniešiem! Un visi skatāmies ar cerību uz nākotni, lai īstenotos aizgājušā gadā pieņemtais “Master plan,” kas nodrošinātu fizisko vidi nākamām paaudzēm.

Lūdzu atsaucieties un atbalstiet 2020.g. Draudzīgo aicinājumu!
Kopā nodrošināsim Gaŗezera
izglītības programmu spīdošu nākotni!

Paldies!
-Gaŗezera padome, administrācija un programmu vadītājas

Dear friends of Garezers,
FOR IT IS IN GIVING THAT WE RECEIVE!

“Draudzīgais aicinājums” is a national tradition of which Latvia can be proud!  Each year Latvian schools and other educational programs ask the community to appreciate their work, and to donate, so that work can continue successfully. The educational programs of Garezers continue to evolve creatively, offering interesting and valuable programs for Latvian children and young people!  With the successful implementation of the “Master plan”, we hope to ensure a desirable environment for the next generations.

Please support the 2020 “Draudzīgais aicinājums”!
Together we will ensure a bright future for Garezers’ educational programs!

Thank you!
-Garezers Board of Directors, administration and program leaders

Atbalsti 2020. g. Draudzīgo aicinājumu / Support the 2020 Annual Fund

G55 svinības
03. jūlīja – 05. jūlījam

Garezers 55th Anniversary Celebration
July 3rd – July 5th

Create a lasting tribute with a custom paver at Garezers new social center!

Our vision is to unveil a welcoming, accessible courtyard at Garezers 55th anniversary celebration in summer 2020.
For more information, please contact:
Egons Kubulins (781-738-8151)
Anda Vizulis (616-446-6534)
Order your custom paver here
0
bricks sold

PALDIES ĢIMENĒM UN ORGANIZĀCIJĀM, KURAS ATBALSTA ŠO PROJEKTU!

$7,500 – Friends of Garezers | $5,000 – ALA | $5,000 – Daugavas Vanagi USA | $5,000 – Indianapoles draudze |$1,500 – Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība | $1,000 – Daugavas Vanagi Milvokos | $1,000 – Minn. St-Paul Latviešu draudzes Dāmu saime | $1,000 – Čikagas Latv. Org. Apvieniba | $1,000 – Mančestras Draudze | $1,000 – Ciems Latvija

GVV klases pārstāvētas: 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 1984, 1993, 1994, 1997, 1999, 2004, 2005, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022

$150K

2020

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 27. jūn. – 9. aug.
GVV: June 27th – Aug. 9th

GSS:
Valodas sēta: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian Courtyard: June 21st – July 4th
1. posms: 28. jūn. – 11. jūl.
Session I: June 28th – July 11th
2. posms:  12. jūl. – 1. aug.
Session II: July 12th – Aug. 1st

GBN:
Valodas vārti: 21. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 21st – July 4th
1. posms: 5. – 18. jūl.
Session I: July 5th – 18th
2. posms: 19. jūl. – 1. aug.
Session II: July 19th – Aug. 1st

GBD:
I: 22. – 26. jūn.
II: 29. jūn. – 3. jūl.
III: 6. – 10. jūl.
IV: 13. – 17. jūl.
V: 20. – 24. jūl.
VI: 27. – 31. jūl.

Sarīkojumi
Events

Sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce:
2. maijā plkst. 10:00
Season opening and Shareholders’ meeting:
May 2nd, 10:00

Supertalka: 16. maijā
Spring cleanup day: May 16th

Jāņi: 20. jūn. 
Midsummer Celebration: June 20th

G55 svinības: 3.-5. jūl.
Garezers 55th Anniversary Celebration: July 3rd-5th

Voleja nogale: 1.-2. aug.
Volleyball weekend: Aug. 1st-2nd

GVV izlaidums: 8.-9. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 8th-9th

3×3 ģimenes nometne: 9.-16. aug.
3×3 Family camp: Aug. 9th-16th

“Cognac Triples” volejs un zirgu sacīkstes: 5. sep.
Volleyball triples and Night at the Races: Sep. 5th

Padomes sēdes
Board meetings

18. janv. 10:00 Saulgriežos

21. martā. darbības grupu pārrunas, 9:00; sēde 11:00 Saulgriežos

2. maijā pēc akcionāru sēdes

11. jūl. 1:00 Sietiņos

12. sept. darbības grupu pārrunas, 9:00; sēde 11:00 Saulgriežos