Mājas /Home/ 2018-02-10T00:09:03+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju. Lai šos mērķus sasniegtu ar labiem panākumiem, ir vajadzīgi daudz darbinieku un daudz līdzekļu. Ir nepieciešams Jūsu atbalsts! Draudzīgais aicinājums tiek gadskārtēji atzīmēts un tā ir vienreizējā iespēja Jums atbalstīt Gaŗezera izglītības progammas, lai nodrošinātu to pastāvēšanu. Lūdzu atbalstiet 2018. gada Draudzīgo aicinājumu! Gaŗezera padomes un administrācijas vārdā, pateicamies par Jūsu atbalstu!

DAUDZ KAS PATEIKTS AR SKAITĻIEM!

Mīļie Gaŗezera draugi,

Šogad izmantosim jaunu reģistrācijas programmu:

Lai jūsu informācija būtu drošāka, izmantosim īpašu nometņu reģistrācijas lietotni, kas apvieno visus jūsu bērna datus. Šī programma nav pievienota pie mūsu maksājumu sistēmas, tatad jums parādīsies $0 skolas naudas bilanse. Lūdzu turpiniet maksāt, kā iepriekš – vai nu, sūtot čeku, vai maksājot elektroniski. Lūdzu dodiet ziņu, ja jums ir kādi jautājumi. Paldies par jūsu līdzdalību!

PROGRAMMU REĢISTRĀCIJA PROGRAM REGISTRATION

We are using a new camp registration program:

In order to keep your data more secure, we will be using a special camp registration program that consolidates all of your child’s information. The program is not linked to our payment processing, so you will see a $0 tuition balance. Please continue to pay as before, either by sending a check or paying online. Please let us know if you have any questions. Thank you for your participation!

2018

Izglītības programmas / Camp programs

GVV: 23. jūn. – 5. aug.

GSS:
Valodas sēta / Latvian courtyard: 23. – 30. jūn.
1. posms / Session I: 1. – 14. jūl.
2. posms / Session II: 15. jūl. – 4. aug.

GBN:
Valodas vārti / Latvian Gateway: 23. jūn. – 7. jūl.

1. posms / Session I: 8. – 21. jūl.
2. posms / Session II: 22. jūl. – 4. aug.

GBD:
I: 25. – 29. jūn.
II: 2. – 6. jūl.
III: 9. – 13. jūl.
IV: 16. – 20. jūl.
V: 23. – 27. jūl.
VI: 30. jūl. – 3. aug.

Sarīkojumi / Events

Ziemas nometne: 3-4. febr. / Winter Camp: Feb. 3-4

Supertalka: 19. maijā / Spring Clean-up Day: May 19

Jāņi: 16. jūn. / Midsummer: June 16

Uguņošana Atbalsīs: 7. jūl. / Clear Lake Fireworks: July 7

Latvijas simtgades svinēšana: 20.-22. jūl. / Latvia’s Centennial Celebration: July 20-22

Voleja nogale: 28.-29. jūl. / Volleyball weekend: July 28-29

GVV izlaidums: 4.-5. aug. / GVV Graduation weekend: Aug. 4-5

3×3 ģimenes nometne: 5.-11. aug. / 3×3 Family camp: Aug. 5-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 1. sept. / Volleyball triples and Night at the Races: Sept. 1

Padomes sēdes / Board meetings

20. janvārī 10:00 Saulgriežos / Jan. 20 10:00 Saulgriezi bldg.

24. martā 10:00 Saulgriežos / March 24 10:00 Saulgriezi bldg.

12. maijā – sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce /
May 12 – season opening and shareholders’ meeting

14. jūlijā 13:00 Sietiņos / July 14 1:00 PM Sietini bldg.

15. septembrī 10:00 Saulgriežos / Sept. 15 10:00 Saulgriezi bldg.

2018 DARBA ANKETA