Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Garezera Padomes Sede | sestdien, 15. jūnijā plk. 9:00

Garezers Board Meeting | Saturday, June 15th ⋅ 9am

Program Parent Town Hall Recording now available!

Vēlme. Vīzija. Veltījums.

Pirmās lāpstas zemes izraktas, un priekšdarbi multi-funkcijas ēkas celšanai ir sākušies. Pateicoties Gaŗezera draugu pulka (FOG) vienreizējai dāvanai, šis gads nobeigsies un 2024. gads iesāksies ar ievērojamu cerību un ticību Gaŗezera nākotnei.

Paldies ikkatram, kas atbalsta Gaŗezera izaugsmi, lai vēl daudzus gadus tauta Gaŗezerā pulcetos un priecātos.

Patiesi, labas lietas notiek Gaŗezerā!

Desire. Vision. Commitment.

Ground has been broken and the first steps for the construction of the Multi-Function building have begun. Thanks to the inspirational gift from the Friends of Garezers, this year will close and 2024 will begin with aspiration and conviction in the future of Garezers.

Thank you to everyone who supports Garezers, so that we all can gather and enjoy being there together for many more years to come.

Indeed, good things are happening in Garezers!

Ikkatrai domai Jaunā gadā
Kā jaukam gaišam sapnim būt,
Ikkatrai domai, ikatram sapnim
Par drīzu īstenību kļūt.

O. Lisovska

Vasaras reģistrācija // Summer Registration

Mīļās Gaŗezera ģimenes!

Gatavojamies nākamās vasaras izglītības programmām, un gaidām jūsu bērnu/bērnus Gaŗezerā!
Reģistrācija Camp Doc ir atvērta 2024. gada vasarai!

Greetings camper families!

Program planning for next summer is underway and we look forward to having your child/children at camp!
CampDoc registration is open for summer 2024!

Garezers administration and program leadership will continue to assess the sessions that will be affected by 4th of July weekend and the
Song and Dance Festival in Canada. Sessions may be adjusted as we gather more information.

Latviešu centra Gaŗezers Izglītības programmas ir izpildījušas visas prasības un izturējušas ‘’American Camp Association’’ (ACA) vērtēšanas komisijas apciemojumu. Ar 1. novembri, Gaŗezers ar lepnumu var vēstīt, ka esam ACA akreditēta nometne!

ACA ir valsts mēroga organizācija, kas atbalsta dažādas nometnes visā ASV. ACA ir akreditējusi aptuveni 2400+ nometņu visā Amerikā. Tās kopēji ir tikai 25% no visām nometnēm ASV. Izpildot visas prasības un atverot durvis vērtēšanas komisijai, Gaŗezers nu ir iekļuvis šo izcilo nometņu sarakstā.  Tas ir labākais rādītājs mūsu ģimenēm, ka Garezers rūpējas par mūsu nometņotāju veselību, drošību un labklājību.

ACA akreditācijas programma ietver 7 kategorijas un 290 standartu, kas valsts līmenī nosaka nometņu izcilību. Kategorijas un standarti apraksta programmu darbību, nometņotāju un darbinieku veselības un drošības vajadzības, un ir pamats Gaŗezera darbības uzlabošanai.  Apņemoties iziet akreditācijas procesu un saņemot atzinīgu vērtējumu, Gaŗezers parāda, ka nevien pazīstam augstus standartus un efektīvu darbību, bet apņemamies strādāt pēc augstākajiem standartiem. Ar darbiem apstiprinām visu teikto un rakstīto.

Ar to nebeidzas mūsu darbs. Katra akreditēta nometne apņemas turpināt labo darbu un katru gadu pieteikt nākamos mērķus izaugsmei. Un ik pa pieciem gadiem, vēlreiz iziesim pašnovērtēšanas procesu, un ACA vērtēšanas komisijas apciemojumu.

Priecāsimies visi par Gaŗezera sasniegumiem.  Apsveicam visu Gaŗezera saimi!

The Latvian Center Gaŗezers education programs have met the requirements for accreditation through the American Camp Association (ACA). As of November 1, Gaŗezers can proudly display, ‘’An ACA accredited camp.”

The ACA is a nationwide organization supporting all types of organized camps across the US. ACA accredits approximately 2,400+ camps nationally. This represents only 25% of the camps that operate in the United States. Garezers is now a part of this 25%, having completed the self-study and welcoming a transparent and complete peer review of our programs and operations. This is the best assurance for our families that Garezers is committed to the health, safety and well-being of our campers.

The accreditation program is nationally recognized and includes 7 categories and 290 standards that guide the work of camps. These categories and standards address all areas of program quality and health and safety of campers and staff, and are a foundation for improving policies, procedures and practices. By committing to the accreditation process and welcoming a peer review of our programs, we not only say that we follow industry standards and best practices, but we’ve been recognized by outside reviewers that our words are supported by action and evidence.

Our work does not end here. As an accredited camp, Garezers must engage in continuous improvement, submitting an annual Statement of Compliance, as well as evidence of yearly growth. And every five years, we welcome ACA visitors for a re-evaluation.

Join us in celebrating this extraordinary achievement. Congratulations to our entire Garezers community!

The Garezers Accreditation committee
Ilēna Rusmane, Anda Vizule, Sandra Kronīte-Sīpola, Jim Bailey, Andra Zommere, Astrīda Kaugara, Anita Briede-Bilsēna

2024 Vasaras programmu datumi / 2024 Summer Camp Dates

Garezers administration and program leadership will continue to assess the sessions that will be affected by 4th of July weekend and the Song and Dance Festival in Canada.
Sessions may be adjusted as we gather more information.

GBD: Bērnu dārzs
Preschool

One week sessions starting June 24th

GBN: Bērnu nometne
Children’s Camp

Valodas vārti / Latvian Gateway Program:
June 23rd – 29th

2. posms / Session 2:
June 30th – July 6th

3. posms / Session 3:
July 7th – 13th

4. posms / Session 4:
July 14th – 20th

5. posms / Session 5:
July 21st – 27th

6. posms / Session 6:
July 29th – August 2nd – This session is a day camp program for kids ages 6-8.

GSS: Sagatavošanas skola
Middle School

Valodas sēta / Latvian Courtyard Program:
June 23rd – 29th

1. posms / Session 1:
June 30th – July 13th

2. posms / Session 2:
July 14th – August 3rd

GVV: Vasaras Vidusskola
Summer High School

June 22nd – August 4th

2024

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 15. jūnijā, plk. 9:00

Garezers Board meeting
Saturday, June 15th, 9:00am ET

https://meet.google.com/kvw-jfwp-bmr?hs=224

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 14. septembrī, plk. 9:00 Gaŗezerā

Garezers Board meeting
Saturday, September 14th, 9:00am ET in Garezers

Gaŗezera padomes sēde
svētdien, 13. oktobrī, plk. 9:00 Gaŗezerā

Garezers Board meeting
Sunday, October 13th, 9:00am ET in Garezers

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 7. decembrī, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, December 7th, 9:00am ET virtually

– 2025 –

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 25. janvārī, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, January 25th, 9:00am ET virtually

Gaŗezera padomes sēde
sestdien, 15. martā, plk. 9:00 virtuāl

Garezers Board meeting
Saturday, March 15th, 9:00am ET virtually

2024 Dievkalpojumi
2024 Church Services

2024 Sarīkojumi
2024 Events

Darbinieku semināra nedēļa: 17. jūnijā
Employee Week: June 17th

Jāņi: 22. jūnijā
Summer Solstice Celebration: June 22nd

GVV reģistrācija: 22. jūnijā
GVV Registration: June 22nd

GSS/GBN/GBD pirmie posmi: 23. jūnijā
GSS/GBN/GBD programs begin: June 23rd

GVV 60!: 20. jūlijā
GVV 60!: July 20th

4-2 voleja nogale: 27. – 28. jūlijā
4-2 Volleyball Weekend: July 27th – 28th

GVV izlaidums: 4. augustā
GVV Graduation Ceremony: August 4th

3×3: 4. augustā
3×3 Camp: August 4th

Zirgu sacīkstes: 31. augustā
Night at the Races: August 31st