Mājas / Home2019-01-15T16:01:10+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Gaŗezers meklē Sagatavošanas skolas (GSS) vadītāju(us)

atbildības sākot 2019. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
 • saprot bērnu attīstību, īpaši starp 11-13 g.v.
 • prot veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
 • sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
 • labas organizatora prasmes
 • spēcīgas komunikācijas spējas
 • efektīvi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
 • ir vēlme turpināt attīstīt “Valodas sētas” programmu (latviešu valodas prasmes uzlabošanai)
 • grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar pusaudža vecuma bērniem izglītības programmās
 • laba izdoma un humora izjūta
 • ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2019. g. 30. janvārim, nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Garezers is seeking a Middle School (GSS) director(s)

responsibilities begin January 2019

 Seeking candidate with the following skills and experience:

 • familiar with the Latvian Center Garezers programs and goals
 • understands the needs, development and educational programming for youth, 11-13 years of age
 • promotes the continued development of educational programs
 • demonstrates the ability to lead teacher and counselor groups
 • strong organizational skills
 • effective communication skills
 • ability to effectively collaborate with the Board of Directors and other education program directors
 • desires to further develop “Latvian Gateway” (language immersion) Program
 • certificate, degree and/or work experience with children of early adolescence, preferably in an educational setting
 • is creative and has a good sense of humor
 • US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org by January 30, 2019

2019 Darba anketa
2019 Programmu Reģistrācija

2019

Izglītības programmas
Camp programs

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi
Events

Jāņi: 22. jūn. 
Midsummer: June 22

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 14. – 22. jūn. (visiem)
Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 14 – 22 (all staff)

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

3×3 nometne: 4.-11. aug.
3×3 family camp: Aug. 4-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Dievkalpojumi
Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

1. sept. 10:30

Padomes sēdes
Board meetings

19. janv. 10:00 Saulgriežos

23. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā. 10:00 Saulgriežos

13. jūl. 1:00 Sietiņos