Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

2019 Darba anketa
2019 Programmu Reģistrācija

Mīļie Gaŗezera draugi!

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Lai šos mērķus sasniegtu ar labiem panākumiem, ir vajadzīgi daudz darbinieku un daudz līdzekļu. Ir nepieciešams Jūsu atbalsts!

Draudzīgais aicinājums tiek gadskārtēji atzīmēts un tā ir vienreizējā iespēja Jums atbalstīt Gaŗezera izglītības programmas, lai nodrošinātu to pastāvēšanu. Lūdzu atbalstiet 2019. gada Draudzīgo aicinājumu!

Gaŗezera padomes un administrācijas vārdā, pateicamies par Jūsu atbalstu!

Ziedot / Donate

2019

Izglītības programmas
Camp programs

Darbinieku nedēļa: 12. – 22. jūn. (GVV), 16. – 22. jūn. (visiem)
Staff training: June 12 – 22 (GVV), June 16 – 22 (all staff)

GVV: 22. jūn. – 4. aug.

GSS:
Valodas sēta: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian courtyard: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms:  21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBN:
Valodas vārti: 23. jūn. – 4. jūl.
Latvian Gateway: June 23 – July 4
1. posms: 8. – 20. jūl.
Session I: July 8 – 20
2. posms: 21. jūl. – 3. aug.
Session II: July 21 – Aug. 3

GBD:
I: 24. – 28. jūn.
II: 1. – 4. jūl.
III: 8. – 12. jūl.
IV: 15. – 19. jūl.
V: 22. – 26. jūl.
VI: 29. jūl. – 2. aug.

Sarīkojumi
Events

Supertalka: 18. maijā
Spring cleanup day: May 18

Jāņi: 22. jūn. 
Midsummer: June 22

Voleja nogale: 27.-28. jūl.
Volleyball weekend: July 27-28

GVV izlaidums: 3.-4. aug.
GVV Graduation weekend: Aug. 3-4

3×3 nometne: 4.-11. aug.
3×3 family camp: Aug. 4-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 31. aug.
Volleyball triples and Night at the Races: Aug. 31

Rudens talka: 5. okt.
Fall cleanup day: Oct. 5

Dievkalpojumi
Church services

23. jūn. 10:30 

30. jūn. 10:30 

14. jūl. 10:30 

21. jūl. 10:30 

28. jūl. 9:30 

4. aug. 11:30 

1. sept. 10:30

Padomes sēdes
Board meetings

19. janv. 10:00 Saulgriežos

23. martā. 10:00 Saulgriežos

11. maijā. 10:00 Saulgriežos

13. jūl. 1:00 Sietiņos