Darba pieteikuma anketa ASV pilsoņu kandidātiem
Darba pieteikuma anketa ārzemju dzīvojošajiem kandidātiem
Employee Handbook

Job Descriptions

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni,
lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības,
lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth,
to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values,
to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.