Maksājumi / Payments

Maksājuma veids /Payment type/ *

Paskaidrojums /Description/