Maksājumi /Payments/

Maksājuma veids /Payment type/ *

Paskaidrojums /Description/