Ir pēdējais laiks pierakstīt savus bērnus vai mazbērnus uz Gaŗezera vasaras programmām!

Ja esat pierakstīušies, bet nēesat saņēmuši nekādas ziņas no programmu vadītājām, lūdzam kontaktēt Gaŗezera biroju (garezers@garezers.org vai 269.244.5441). Pārbaudīsim, vai informācija nav noklīdusi sakarā ar mājas lapas maiņu.

Jūsu zināšanai:
GBN reģistrācija svētdien, 5. jūlijā plkst. 16:00, vecāku sapulce 17:00 Teikās / Dainās
GSS reģistrācija svētdien, 5. jūlijā plkst. 14:00, vecāku sapulce 14:45 Teikās / Dainās

Atgādinājums, ka vēl var iegādāties G50 Dižbiļetes par $100. Ja vēlaties atbalstīt G50 jubilejas nogali, aicinām sponsorēt filmu vai golfa turnīru, nopirkt reklāmu vadonī, vai pieteikties talkas projektiem! Sīkāka informācija par G50 nogales notikumiem un atbalsta iespējām atrodama garezers.org.

Talkas projektiem var pieteikties šeit: http://www.signupgenius.com/tabs/13572D80EA0CCEEC60-g50talcinieki

Apsveicam Latviešu sabiedrisko centru Indianapolē, kas šonedēl kļuva par G50 filmas pirmo Izpildproducentu! G50 filmais „treileri” var noskatīties šeit: https://vimeo.com/122372121

Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce notiks sestdien, 2. maijā plkst. 9:00 ēdamzālē.

Gaidam visus atkal redzēt drīz.

Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!


 

 

If you haven’t yet done so, please register your kids or grandkids for Garezers summer programs!

If you have registered but have not received any response from Garezers, please contact the office (garezers@garezers.org or 269.244.5441) so we can make sure that your information did not get lost during the website switch.

FYI:
GBN registration will be Sunday, July 5 at 4:00 PM, parents’ meeting at 5:00 PM at Dainas / Teikas bldgs.
GSS registration will be Sunday, July 5 at 2:00 PM, parents’ meeting at 2:45 PM at Dainas / Teikas bldgs.

A reminder that you can still purchase G50 All-inclusive Tickets for $100. If you would like to support the G50 celebration, we invite you to do so by sponsoring the film or golf tournament, purchasing an ad in the program, or by signing up for a volunteer project before or during the G50 weekend! More information on G50 events and opportunities is availble at garezers.org

The direct link to the volunteer sign-up page is here.

Congratulations to the Latvian Cultural Center of Indianapolis, which just became the first Executive Producer of the G50 film! If you have not seen the film trailer yet, you can watch it here.

Garezers season opening and annual shareholders meeting will take place on Saturday, May 2 at 9:00 AM at the dining hall.

We are looking forward to seeing everyone again soon.

What is Garezers? I am Garezers!