Īpaši ziedojumi / Special gifts

/Īpaši ziedojumi / Special gifts

Īpaši ziedojumi / Special gifts

ziedojuma nolūks / donation designation