Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Apsveicam 2022. g. GVV absolventu klase!

Congratulations to the 2022 graduating GVV class!

Click here to make your “Bridge to Tomorrow” Donation!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps
Garezers COVID-19 News & Updates