Mājas /Home/2018-08-07T23:53:00+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Apsveicam GVV 2018. g. absolventus!

KOKNEŠA BALVA

Gaŗezers pastāv, pateicoties sabiedrībai, kura devīgi un nenogurstoši atbalsta mūsu misiju. Ar lielāko pateicību esam izteikuši atzinību tiem indivīdiem, kuri ir finansiāli atbalstījuši Gaŗezera darbību. Lai labāk atzītu arī mūsu brīvprātīgo talcinieku devumu, mums ir prieks paziņot, ka esam dibinājuši Kokneša balvu par kalpošanu Gaŗezera labā!

Gaŗezera padome aicina jūs ieteikt kandidātus, kuri laika tecējumā ir izrādījuši sirsnīgu nodošanos Gaŗezera saimei, ziedojot savu laiku, darbu vai zināšanas, lai veicinātu Gaŗezera misiju. Piemeram, palīdzot ar vasaras programmām, saimniecības darbiem uzturot Gaŗezera territoriju, vai sarīkojumu un citu projektup plānošanu.

KANDIDĀTUS VAR IETEIKT LĪDZ 6. AUGUSTAM. Gaŗezera padome izvēlēs un paziņos balvas saņēmējus.

Kandidātus var izvirzīt šeit, vai pa pastu (Latvian Center Garezers, 57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093) sekojošo informāciju:

  • Jūsu vārds un uzvārds, epasts vai tel. nr.
  • Jūsu ieteiktā kandidāta vārds un uzvārds, epasts vai tel. nr.
  • Īss apraksts par kandidāta darbību Gaŗezera labā.

Koknesis bija spēcīgs varonis un Lāčplēša labākais draugs. Gaŗezera padome cer, ka šī balva spēs izteikt mūsu milzīgo pateicību VISIEM mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Kas ir Gaŗezers?  Mēs esam Gaŗezers!

Jānis A. Kukainis
Gaŗezera padomes priekšsēdis

KOKNESIS AWARD

Garezers succeeds due to the tremendous generosity and tireless work of the dedicated community that supports its mission. With great appreciation, we have been acknowledging those individuals who have supported Garezers financially through the years. In order to recognize the invaluable contribution of our volunteers, we are excited to introduce the Koknesis Award for service to Garezers.

The Garezers board of directors invites you to nominate individuals who have demonstrated their sincere committment to the Garezers community by going above and beyond in donating their time, labor or expertise to further Garezers’ mission over time. For example, teachers who have year after year donated their time working in Garezers’ educational programs, volunteers who help maintain our property, or leaders who help organize events which benefit the greater Garezers community.

YOU MAY SUBMIT NOMINATIONS UNTIL AUGUST 6. Recipients will be chosen and announced by the board.

Enter your nominations here or by mail (Latvian Center Garezers 57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093) with the following information:

  • Your first and last name, email or phone number
  • Nominee’s first and last name, email or phone number
  • A short description of your nominee’s contribution to Garezers

Koknesis (“wood-bearer”) was a mythological hero and friend to the Latvian national epic figure Lacplesis. We hope that this recognition will symbolize the immense gratitude we have for ALL of our volunteers.

What is Garezers?  We are Garezers!

Janis A. Kukainis
Garezers board chair

2018

Izglītības programmas / Camp programs

GVV: 23. jūn. – 5. aug.

GSS:
Valodas sēta / Latvian courtyard: 24. – 30. jūn.
1. posms / Session I: 1. – 14. jūl.
2. posms / Session II: 15. jūl. – 4. aug.

GBN:
Valodas vārti / Latvian Gateway: 24. jūn. – 7. jūl.

1. posms / Session I: 8. – 21. jūl.
2. posms / Session II: 22. jūl. – 4. aug.

GBD:
I: 25. – 29. jūn.
II: 2. – 6. jūl.
III: 9. – 13. jūl.
IV: 16. – 20. jūl.
V: 23. – 27. jūl.
VI: 30. jūl. – 3. aug.

Sarīkojumi / Events

Ziemas nometne: 3-4. febr. / Winter Camp: Feb. 3-4

Supertalka: 19. maijā / Spring Clean-up Day: May 19

Kora koncerts: 9. jūnijā / Choir concert: June 9

Jāņi: 16. jūn. / Midsummer: June 16

Uguņošana Atbalsīs: 7. jūl. / Clear Lake Fireworks: July 7

Latvijas simtgades svinēšana: 20.-22. jūl. / Latvia’s Centennial Celebration: July 20-22

Voleja nogale: 28.-29. jūl. / Volleyball weekend: July 28-29

GVV izlaidums: 4.-5. aug. / GVV Graduation weekend: Aug. 4-5

3×3 ģimenes nometne: 5.-11. aug. / 3×3 Family camp: Aug. 5-11

“Cognac Triples” volejs un Zirgu sacīkšu vakars: 1. sept. / Volleyball triples and Night at the Races: Sept. 1

Dievkalpojumi / Church services

17. jūn. 10:30 māc. O. Freimanis

24. jūn. 10:30 māc. A. Graham

1. jūl. 10:30 māc. D. Kaņeps

8. jūl. 10:30 prāv. I. Larsen

15. jūl. 10:30 māc. G. Galiņa

22. jūl. 10:30 arch. L. Zušēvica, māc. P. Barbins

29. jūl. 9:30 māc. S. Eglīte

5. aug. 11:30 arch. L. Zušēvica

2. sept. 10:30 māc. A. Graham

Padomes sēdes / Board meetings

20. janvārī 10:00 Saulgriežos / Jan. 20 10:00 Saulgriezi bldg.

24. martā 10:00 Saulgriežos / March 24 10:00 Saulgriezi bldg.

12. maijā – sezonas atklāšana un akcionāru pilnsapulce /
May 12 – season opening and shareholders’ meeting

14. jūlijā 13:00 Sietiņos / July 14 1:00 PM Sietini bldg.

15. septembrī 10:00 Saulgriežos / Sept. 15 10:00 Saulgriezi bldg.