Current Conditions

Common Areas Closed:

pavilions, gazebos, playgrounds and swing sets, ODS, Mežmāja,

Baltā māja deck, volleyball courts

No unaccompanied minors

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
Garezers COVID-19 News & Updates
CDC
State of Michigan
ACA Camps

Pateicamies Amerikas latviešu apvienībai par dāsno atbalstu Gaŗezera izglītības programmām!

2021

Izglītības programmas
Camp programs

GVV:
2020.g.: 19. jūn. – 3. jūl.
2020: June 19th – July 3rd
2021.g.: 4. jūl. līdz 8. aug.
2021: July 4th – August 8th

GSS:
1. posms: 20. jūn. – 3. jūl.
Session I: June 20th – July 3rd
Valodas sēta: 4. – 10. jūl.
Latvian Courtyard: July 4th – 10th
2. posms:  11. – 31. jūl.
Session II: July 11th – 31st

GBN:
Valodas vārti: 27. jūn. – 10. jūl.
Latvian Gateway: June 27th – July 10th
1. posms: 11. – 24. jūl.
Session I: July 11th – 24th
2. posms: 25. jūl. – 7. aug.
Session II: July 25th – Aug. 7th

GBD:
I: 28. jūn. – 2. jūl.
II: 5. – 9. jūl.
III: 12. – 16. jūl.
IV: 19. – 23. jūl.
V: 26. – 30. jūl.
VI: 2. – 6. aug.

Sarīkojumi
Events

Jāņi: 19. jūn.
Summer Solstice Celebration: June 19th

GVV 2020.g. izlaidums: 3. jūl.
GVV Class of 2020 Graduation: July 3rd

Voleja nogale: 31. jūl – 1. aug.
Volleyball weekend: July 31st – August 1st

GVV 2021.g. izlaidums: 8. aug.
GVV Class of 2021 Graduation weekend: Aug. 8th

3×3 ģimenes nometne: 8.-15. aug.
3×3 Family camp: Aug. 8th-15th

Padomes sēdes
Board meetings

17. oct. 9:00 EST Virtual