Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

2022. g. rezervācijas
2022 reservations

Rezervācijas Dzintaru rajonam un Atbalsīm 2022. gadam
var pieteikt Gaŗezera galvenā birojā

sākot 15. novembrī, rezervācijas vienai nedēļai vai ilgāk

sākot 1. decembrī, visas citas rezervācijas

Var pieprasīt rezervācijas caur e-pastu garezers@garezers.org
vai caur Naktsmājas / Accommodations

Atbalsīs Baltās mājas istabas un deks nebūs pieejamas šo sezonu.
Programmu veselības aprūpes centrs (ambulance) šovasar atradīsies Baltā majā.

Reservations for the Dzintari area and Atbalsis for 2022
can be made through the Garezers Main Office

starting November 15th for reservations one week or longer

starting December 1st for all other reservations

Reservation requests can be submitted by email garezers@garezers.org
or through the Naktsmājas / Accommodations webpage

The Balta maja and deck in Atbalsis will not be available for rent this season.
The Health Care Center (Ambulance) will be located in Balta maja this summer.

Dzīves gaitas!
Life’s happenings!

Dzīves gaitas! Lūdzu atsūtiet savas 2021. gada ziņas!

Vai jums šogad bija kāds svarīgs notikums – kāzas, ģimenes pieaugums,
jauns darbs, citi salidojumi vai svinības? Lūdzu atsūtiet foto un informāciju
līdz 13. decembrim: spalvins.design@gmail.com

Paldies!

Life’s happenings! Please send your 2021 news!

Did you have an important event in 2021 – a wedding, new baby, new job, other milestone or celebration? Please send photos and
information: spalvins.design@gmail.com by December 13th.

Thank you!

COVID-19 Ziņojumi

COVID-19 News

Check In Form
CDC
State of Michigan
ACA Camps
CDC Guidelines for Youth Camps
Garezers COVID-19 News & Updates

2022

Nākamās padomes sēdes
Upcoming Board meetings

Gaŗezera padomes/administrācijas sēde notiks telekonferences formātā
2021. gada 7. decembrī pulksten 8:00 vakarā austruma laika zonā
Saite ar kuru piedalīties: https://BlueJeans.com/26924454412
Telefona savienojums: 1 (408) 419-1715
Sēdes ID: 269 244 544 12

The Garezers’ Board of Directors meeting will take place via teleconference
December 7, 2020 at 8:00 pm EDT
Link to participate: https://bluejeans.com/26924454412
Phone Number: 1 (408)419-1715
Meeting ID: 269 244 544 12

2022

16. janvārī / January 16th
19. martā / March 19 th

2022 Sarīkojumi
2022 Events

Jāņi: 18. jūnijā
Midsummer Celebration: June 18 th

Minesotas dziesmu svētki: 29. jūnija – 4. jūlijam
Minnesota Latvian Song and Dance Festival: June 29 – July 4

Voleja nedeļas nogale: 23. – 24. jūlijā
Volleyball Weekend: July 23-24

GVV izlaidums: 31. jūlijā
GVV Graduation: July 31th

Vasaras programmas
Summer programs

GVV:
18. jūnija – 31. jūlijam
June 18th – July 31st

*** GVV piedalās dziesmu svētkos
*** GVV is participating in the Song & Dance Fesival

*** Visas programmas slēgtas 1. – 3. jūlija
*** All programs are closed July 1st – 3rd

 

GSS:
Valodas sēta: 19. jūnija – 30. jūnija
Latvian Courtyard: June 19th – June 30th

1. posms: 26. jūnija – 9. jūlijam
Session I: June 26th – July 9th

2. posms:  10. jūlija – 30. jūlijam
Session II: July 10th – July 30th

 

GBN:
Valodas vārti 1: 19. jūnija – 25. jūnijam
Latvian Gateway session 1: June 19th – 25th

Valodas vārti 2: 26. jūnija – 30. jūnijam
Latvian Gateway session 2: June 26th – 30th

3. posms: 4. jūlija – 9. jūlijam
Session 3: July 4th – 9th

4. posms: 10. jūlija – 16. jūlijam
Session 4: July 10th – 16th

5. posms: 17. jūlija – 23. jūlijam
Session 5: July 17th – 23th

6. posms: 24. jūlija – 30. jūlijam
Session 6: July 24th – 30th