Automātiski ziedojumi /Recurring donations/

/Automātiski ziedojumi /Recurring donations/

Automātiski ziedojumi /Recurring donations/

$ 19.65 / month

GAŖEZERA NĀKOTNES NODROŠINĀTĀJI!

Ikmēneša elektronsiki ziedojumi ir ļoti vērtīgi Gaŗezeram. Paldies par jūsu atbalstu!

SUPPORT THE FUTURE OF GAREZERS!

Monthly recurring donations are very valuable for Garezers. Thank you for your support!

 / every month

$ 5.00 / month

Description

GNN