G100: Gaŗezera fiziskais plāns | Garezers Master Plan

2018. g. 8. decembrī ārkārtas sēdē Gaŗezera akcionāri pieņēma sekojošo proponējumu:

Gaŗezera padome vēlas turpināt Gaŗezera fiziskā plāna veidošanu un īstenošanu. Tāda veida īstenošanas darbi prasa kapitāla izdevumus. Viena daļa projekta izdevumi būtu sakarā ar zemes ‘Zoning’ maiņu uz ‘Single Family Dwelling’, kas atļautu pircējiem būvēt tikai vienģimenes mājas. Izdevumos arī ieskaitītu mērnieka rēķinus. Ir zināms, ka būs vēl citi darbi, soļi, un izdevumi, lai šo proponējumu īstenotu. Lai turpinātu darbus gala mērķa sasniegšanai, un arī iegūtu kapitālu, Gaŗezera padome iesaka akcionāriem pārdot mazu daļu Gaŗezera zemi. Šī zeme netiek lietota Gaŗezera programmām vai citām vajadzībām.

Saskaņā ar Garezera statūtiem (12. nodaļas 2. panta), Gaŗezera padome pieprasa atbalstu no Gaŗezera akcionāriem sadalīt un sagatavot apmēram 10 akrus zemes abās ielas pusēs no Atbalsīm (East Clear Lake Road, West Clear Lake Road), un pārdot 15 zemes gabalus privātām personām (kuras varētu celt vienģimenes mājas), kā arī spert visus attiecīgus un vajadzīgus soļus šī proponejuma īstenošanā.

A master plan is a dynamic long-term planning document that provides a conceptual layout to guide future growth and development. Master planning is about making the connection between buildings, social settings, and their surrounding environments. A master plan includes analysis, recommendations, and proposals for a site’s population, economy, housing, transportation, community facilities, and land use. It is based on public input, surveys, planning initiatives, existing development, physical characteristics, and social and economic conditions.

Kāpēc fiziskais plāns ir svarīgs?

Pēc veiksmīgās G50 jubilejas 2015. gadā Gaŗezera padome nolēma, ka ir laiks sākt domāt par Gaŗezera nākamajiem 50 gadiem! Aug liela nometņotāju paaudze. Latvieši arvien vairāk pērk mājas ap ezera. GVV ir absolvējuši vairāk nekā 1000 jauniešu, un no tās vides attīstās jauni spēki, kuri darbojās tautas labā Latvijā un Amerikā.  Vidusskola turpina attīstīties un cieši sadarbojas ar Latvijas valdību. Latviešu sabiedrība novērtē un pieprasa, lai Gaŗezers turpina pastāvēt un attīstīties.

Viens no būtiskākajiem nākotnes jautājumiem ir infrastruktūras un territorijas uzturēšana. Ar caurmēra $100,000 infrastruktūras izdevumiem gadā, varam rēķināt, ka Gaŗezera uzturēšanai no 1965. gada līdz šim ir ieguldīti aptuveni $5 miljoni. Nākotnē arī vajadzēs uzturēt, atjaunot un veidot infrastruktūru mūsu misijas vajadzībām.


Kas piedalās fiziskā plāna veidošanā?

Mēs visi!

Fiziskā plāna komitejā piedalās Imants Ejups, Herberts Everss, Uģis Grīnbergs, Māra Kore, Andra Krievs, Sandra Kronīte-Sīpola, Egons Kubuliņš, Jānis Kukainis, Mārtiņš Pūtelis, Guntars un Ilēna Rusmanis, Kristīna Vītoliņa un Anda Vizule.

Fiziskā plāna izveidošanas procesu iesāka un vadīja ainavu architektūras un plānošanas firma Progressive AE.

Esam līdz šim centušies ievākt pēc iespējas vairāk informāciju par Gaŗezera vajadzībām. Skolnieki un programmu vadītājas izpildīja aptaujas. 2017. gadā  bija vairākas darbu sesijas, kurās piedalījās skolnieki, programmu vadītājas, darbinieki, administrācija, vecāki, akcionāri, labvēļi un padomes locekļi.


Kas ir fiziskā plāna mērķis?

Plāna mērķis ir attīstīt Gaŗezeru nākotnē tā, lai varētu pēc iespējas apvienot infrastruktūru un dažādas darbības, samazināt saimniecības izdevumus, paaugstināt tekošus ienākumus un uzlabot vidi it sevišķi jauniešiem, bet arī plašākai sabiedrībai.

Plāna mērķi Gaŗezera galvenajām darbībām ir sekojoši:

  • Izglītībai: Apvienot visas izglītības programmas pašreizējā GVV territorijā. Tas uzlabotu drošību un ļautu programmām ciešāk sadarboties un dalīties ar darba spēkeim.
  • Sabiedrībai: Uzlabot baznīcas / ēdamzāles rajonu. Šis ir Gaŗezera centrs, kam vajadzētu labāk atspoguļot Gaŗezera garu un misiju, un tam jābūt viegli pieejams arī tiem ar fiziskām grūtībām. Šo centru arī varētu vairāk izīrēt, ja būtu labāk iekārtota.
  • Atpūtai: Paplašināt treileru u.c. naktsmāju iespējas un citus ienākumu avotus Dzintaros un Atbalsīs. Šobrīd ir garš saraksts ar ģimenēm, kuras vēlas īrēt treileru vietas. Tas kuplinās ienākumus.
  • Sportam: Pārvietot visus sportus uz Dziesmu lejas apkārtni. Būtu vieglāk uzraudzīt nometņotājus, ja tie visi ir vienā vietā, un to rajonu tad varētu izīrēt citām grupām Gaŗezera apkārtnē.

Kas ir pirmās prioritātes?

Pirmā prioritāte ir saskaņot Gaŗezera esošās darbības ar plāna mērķiem un attīstīt ienākumu avotus, kas varēs palīdzēt plāna tālākā īstenošanā.

  • Remontēt tās ēkas, kuras ir paredzētas turpināt izmantot, balstoties uz fiziskā plāna. Kā nākamo remontdarbu labos Kalniņus, ko izmanto GVV, 3×3, skauti un konferenču dalībnieki, un kuru paredzēs turpināt izmantot nākotnē, saskaņā ar fiziskā plāna ieteikumiem.
  • Izveidot jaunas treileru vietas Dzintaros un Atbalsīs. Pastāv garš saraksts ar ģimenēm, kuras gaida uz treilera vietu, un tas ir stabils ienākumu avots.
  • Būvēt jaunu tenisa laukumu pie Dziesmu lejas. Esošais laukums nav labojams – ir jābūvē no jauna. Tenisam ir liela piekrišana, un ar devīgu ziedotāju atbalstu varam iesākt virzīt sporta nodarbības uz jauno Sporta rajonu, kas būs labāks, gan drošības ziņā GVV, gan vieglāk pieejams un izmantojams plašākai publikai.

Jautājumi un ieteikumi / Questions and comments


KĀPĒC IR GRIBA ĀRKĀRTĒJO SAPULCI SASAUKT UN ŠO NELIKT GADSKĀRTĒJĀ SAPULCĒ?
MP komitēja līdz šim ir izpētijusi visu iespējamo sakarā ar zemes sadalīšanu un pārdošanu, bez izdevumiem. Lai tālāk rīkoties ar mērnieku, un noskaidrot legālos jautājumus, rēķinamies ar izdevumiem. Vēlamies saprast vai akcionāri atbalst zemes pārdošanu pirms ķeramies pie nākamiem soļiem ar izmaksām. Nevēlamies gaidiet 6 mēnešus un neko nedarīt. Tas ir pazaudēts laiks.

PAR CIK CER ŠOS ZEMES GABALUS PĀRDOT?
Tas būs atkarībā, vai legāli varēsim izkārtot, ka Clear Lake zemes gabaliem varēs piedāvāt “lake access”. Ja “lake access” būs iespējams, tad zemes vērtība ir krietni augstāka. Aptuven, ienākums varētu būt $250,000, par visiem 15 zemes gabaliem.

KĀDĀ LAIKA POSMĀ?
Fabius township mums šo ruden brīdināja, ka viņiem šāda veida projekti lēni kurstās uz priekšu. Iespējams, ka paies 2+ gadi nokārtot visu vajadzīgo pirms varēs zemi pārdot.

VAI PIRCĒJS/I IR JAU PADOMĀ?
Nav padomā viens “developer”. Cilvēki jau sāk interesēties par iepirkšanās iespējām.

VAI BŪS BROKER VISIEM GABALIEM? LĪGUMS?
Markus ieteica, ka mēs rīkojamies ar advokātu pārdot zemi, nevis ar “Broker”.

VAI Z.G. ĪPAŠNIEKIEM DOD LAKE OR ATBALSIS ACCESS?
Kā iepriekš minēts, tas vēl šobrīd nav zināms.

KĀ TAS IETIKMĒT ATBALSA DARBĪBU?
Nav vēl zināms.

VAI Z.G. IR VISI ATSEVIŠĶI VAI IR KĀDS HOMEOWNERS ASSOCIATION VAI PUD?
Tēmējam, ka būs Home-owners Association.

KĀDS NORĀDĪJUMS IR PEĻŅAI?
MP kapitāl projektiem un prioritātēm.

PROPOSED LOTS 13, 14, AND 15 ARE “LAKE-FRONT” LOTS. “LAKE-FRONT” PROPERTY IN EITHER MICHIGAN, OR MINNESOTA, OR WISCONSIN – – – IS ALWAYS VERY DESIRABLE AND VERY VALUABLE. IN THE PAST 20 YEARS, IT HAS DOUBLED MUCH FASTER THAN ANY OTHER RURAL LAND. WE WOULD SUGGEST THAT GAREZERS HOLD ONTO THIS LAKEFRONT LAND FOR FUTURE SALE AT A MUCH HIGHER PRICE THAN TODAY – – – OR KEEP IT FOR FUTURE EXPANSION, SINCE IT SITS RIGHT NEXT TO THE EXISTING CAMP.
Several Garezers Master Plan committee members met with Fabius Township this fall.  They are supporting the steps that we have taken to understand if the land can be developed for private homes. They indicated that the additional steps that are necessary may take up to two years, perhaps longer. During that time, Gaŗezers Master Plan Committee and padome will continue to monitor the real estate market to determine if it is prudent to sell or wait.

IF GAREZERS OWNS 245 ACRES, AND THE PROPOSED SALE AMOUNTS TO 10 ACRES, IT LOOKS LIKE THE ACTUAL CAMP ALSO SITS ON ABOUT 10 ACRES. WHERE IS THE REMAINING 225 ACRES OF LAND LOCATED? IF IT SITS BEHIND THE PROPOSED “SALE” LOTS, ARE YOU NOT NOW ESTABLISHING A “BARRIER” TO ACCESS THIS LAND?
Garezers 245 acres includes, nometne, sagatavošanās skola, vidusskola, ēdamzāle, baznīca, Straumēni, Zvaneri, Dzintari, Dziesmu leja, Ziemeļblāzma, šautuve, Atbalsis. We have attached a map of Garezers to provide a better visual. The professional company that was contracted for the master plan and the subsequently appointed master plan committee, do not feel that the proposed sale of lots would be a “barrier”.

IF GAREZERS OWNS 245 ACRES OF LAND, WHY NOT SELL-OFF A 50-ACRE OR 100-ACRE, PARCEL OF LAND, SOMEWHERE FARTHER AWAY FROM GAREZER’S “FRONT-DOOR”?
Garezers does not actually have a large 50-100 acre parcel that in unused and in a desirable area. Referring back to the map, you will be able to see how we are spread across our acreage. A second, Master Plan map, is attached where project areas are identified by zones. I think it is important that they are aware the Atbalsis area is not on the “front door” of the program zones.

THEN, LET THE NEW DEVELOPER SUB-DIVIDE THE PARCEL AS THEY WISH. WE DON’T UNDERSTAND WHY GAREZERS IS LOOKING TO SELL THEIR “PRIME” LAND, WITH GREAT ROAD- SIDE FRONTAGE, AND EASY ACCESS TO THE LAKE – – – RIGHT NOW.
At this time, it has been determined that the proposed lots are not in an advantageous area to utilize for further development and improvement of Garezers. The sale of the lots provides a revenue generating opportunity to be seed money for moving forward with our identified priorities.

IF THE SHAREHOLDERS APPROVE THIS SALE, WHO WILL BE THE AGENT TO NEGOTIATE THESE LOT SALES, AND WHO WILL DETERMINE THE ASKING PRICE THEREOF?
At the moment we have been advised to use an attorney to sell the lots, rather than a real estate agent. The asking price will partially be determined whether we will legally be able to offer lake access for the lots on the Garezers side of Clear Lake Road.

WHAT IS THE EXPECTED INCOME FROM THE SALE OF THESE LOTS?
At this time, it is estimated that if lake access would be a viable option then, the sale of all lots could be approximately $250,000. If lake access is not an option for the 12 lots on the Garezers side of Clear Lake Rd, the selling price drops significantly.