G100: Gaŗezera fiziskais plāns | Garezers Master Plan

2018. g. 8. decembrī ārkārtas sēdē Gaŗezera akcionāri pieņēma sekojošo proponējumu:

Gaŗezera padome vēlas turpināt Gaŗezera fiziskā plāna veidošanu un īstenošanu. Tāda veida īstenošanas darbi prasa kapitāla izdevumus. Viena daļa projekta izdevumi būtu sakarā ar zemes ‘Zoning’ maiņu uz ‘Single Family Dwelling’, kas atļautu pircējiem būvēt tikai vienģimenes mājas. Izdevumos arī ieskaitītu mērnieka rēķinus. Ir zināms, ka būs vēl citi darbi, soļi, un izdevumi, lai šo proponējumu īstenotu. Lai turpinātu darbus gala mērķa sasniegšanai, un arī iegūtu kapitālu, Gaŗezera padome iesaka akcionāriem pārdot mazu daļu Gaŗezera zemi. Šī zeme netiek lietota Gaŗezera programmām vai citām vajadzībām.

Saskaņā ar Garezera statūtiem (12. nodaļas 2. panta), Gaŗezera padome pieprasa atbalstu no Gaŗezera akcionāriem sadalīt un sagatavot apmēram 10 akrus zemes abās ielas pusēs no Atbalsīm (East Clear Lake Road, West Clear Lake Road), un pārdot 15 zemes gabalus privātām personām (kuras varētu celt vienģimenes mājas), kā arī spert visus attiecīgus un vajadzīgus soļus šī proponejuma īstenošanā.

A master plan is a dynamic long-term planning document that provides a conceptual layout to guide future growth and development. Master planning is about making the connection between buildings, social settings, and their surrounding environments. A master plan includes analysis, recommendations, and proposals for a site’s population, economy, housing, transportation, community facilities, and land use. It is based on public input, surveys, planning initiatives, existing development, physical characteristics, and social and economic conditions.

Kāpēc fiziskais plāns ir svarīgs?

Pēc veiksmīgās G50 jubilejas 2015. gadā Gaŗezera padome nolēma, ka ir laiks sākt domāt par Gaŗezera nākamajiem 50 gadiem! Aug liela nometņotāju paaudze. Latvieši arvien vairāk pērk mājas ap ezera. GVV ir absolvējuši vairāk nekā 1000 jauniešu, un no tās vides attīstās jauni spēki, kuri darbojās tautas labā Latvijā un Amerikā.  Vidusskola turpina attīstīties un cieši sadarbojas ar Latvijas valdību. Latviešu sabiedrība novērtē un pieprasa, lai Gaŗezers turpina pastāvēt un attīstīties.

Viens no būtiskākajiem nākotnes jautājumiem ir infrastruktūras un territorijas uzturēšana. Ar caurmēra $100,000 infrastruktūras izdevumiem gadā, varam rēķināt, ka Gaŗezera uzturēšanai no 1965. gada līdz šim ir ieguldīti aptuveni $5 miljoni. Nākotnē arī vajadzēs uzturēt, atjaunot un veidot infrastruktūru mūsu misijas vajadzībām.


Kas piedalās fiziskā plāna veidošanā?

Mēs visi!

Fiziskā plāna komitejā piedalās Imants Ejups, Herberts Everss, Uģis Grīnbergs, Māra Kore, Andra Krievs, Sandra Kronīte-Sīpola, Egons Kubuliņš, Jānis Kukainis, Mārtiņš Pūtelis, Guntars un Ilēna Rusmanis, Kristīna Vītoliņa un Anda Vizule.

Fiziskā plāna izveidošanas procesu iesāka un vadīja ainavu architektūras un plānošanas firma Progressive AE.

Esam līdz šim centušies ievākt pēc iespējas vairāk informāciju par Gaŗezera vajadzībām. Skolnieki un programmu vadītājas izpildīja aptaujas. 2017. gadā  bija vairākas darbu sesijas, kurās piedalījās skolnieki, programmu vadītājas, darbinieki, administrācija, vecāki, akcionāri, labvēļi un padomes locekļi.


Kas ir fiziskā plāna mērķis?

Plāna mērķis ir attīstīt Gaŗezeru nākotnē tā, lai varētu pēc iespējas apvienot infrastruktūru un dažādas darbības, samazināt saimniecības izdevumus, paaugstināt tekošus ienākumus un uzlabot vidi it sevišķi jauniešiem, bet arī plašākai sabiedrībai.

Plāna mērķi Gaŗezera galvenajām darbībām ir sekojoši:

 • Izglītībai: Apvienot visas izglītības programmas pašreizējā GVV territorijā. Tas uzlabotu drošību un ļautu programmām ciešāk sadarboties un dalīties ar darba spēkeim.
 • Sabiedrībai: Uzlabot baznīcas / ēdamzāles rajonu. Šis ir Gaŗezera centrs, kam vajadzētu labāk atspoguļot Gaŗezera garu un misiju, un tam jābūt viegli pieejams arī tiem ar fiziskām grūtībām. Šo centru arī varētu vairāk izīrēt, ja būtu labāk iekārtota.
 • Atpūtai: Paplašināt treileru u.c. naktsmāju iespējas un citus ienākumu avotus Dzintaros un Atbalsīs. Šobrīd ir garš saraksts ar ģimenēm, kuras vēlas īrēt treileru vietas. Tas kuplinās ienākumus.
 • Sportam: Pārvietot visus sportus uz Dziesmu lejas apkārtni. Būtu vieglāk uzraudzīt nometņotājus, ja tie visi ir vienā vietā, un to rajonu tad varētu izīrēt citām grupām Gaŗezera apkārtnē.

Kas ir pirmās prioritātes?

Pirmā prioritāte ir saskaņot Gaŗezera esošās darbības ar plāna mērķiem un attīstīt ienākumu avotus, kas varēs palīdzēt plāna tālākā īstenošanā.

 • Remontēt tās ēkas, kuras ir paredzētas turpināt izmantot, balstoties uz fiziskā plāna. Kā nākamo remontdarbu labos Kalniņus, ko izmanto GVV, 3×3, skauti un konferenču dalībnieki, un kuru paredzēs turpināt izmantot nākotnē, saskaņā ar fiziskā plāna ieteikumiem.
 • Izveidot jaunas treileru vietas Dzintaros un Atbalsīs. Pastāv garš saraksts ar ģimenēm, kuras gaida uz treilera vietu, un tas ir stabils ienākumu avots.
 • Būvēt jaunu tenisa laukumu pie Dziesmu lejas. Esošais laukums nav labojams – ir jābūvē no jauna. Tenisam ir liela piekrišana, un ar devīgu ziedotāju atbalstu varam iesākt virzīt sporta nodarbības uz jauno Sporta rajonu, kas būs labāks, gan drošības ziņā GVV, gan vieglāk pieejams un izmantojams plašākai publikai.

Jautājumi un ieteikumi / Questions and comments


Dzirdejam 2019 akcionara sede ka planosanas komiteja ir izvertejusi daudz projektus veidot MP. Vai planojiet publikai so informaciju pasniegt – vai vismazs akcionariem?

 • Fiziskais Plāns – FP (Master Plan) ir ilgtermiņa ceļvedis (“roadmap”). Padome apsver tekošos Gaŗezera uzturēšanas un labošanas projektus pret FP un arī apsvēr specifiskus ierosinājums, kas atrodās orginālā FP dokumentā.
 • Kad kāds projekts ir tik tālu noformēts, ka padome domā, ka to vajag darīt, tad izziņosim Gaŗezera saimei.

2018 gada akcionara sede izdalija lapinu kur ir mineti ap ~25 projekti, sadaliti vairakas fazes. Pienemam ka sie ~25 ir tad verteti vissvarigakie no visiem. Vai planojiet uz website sos projektus pasniegt? Vai ir kadi visparie estimates cik sie projekti izmaksatu?

 • Projekti, kuri bija minēti lapiņā, tika ieteikti Fiziskā Plāna tapšanas procesā. Fiziskais Plāns ir nākamo 20 gadu ceļvedis un nav paredzēts, nedz iespējams visu izdarīt uz reizi. Neplānojam šobrīd veikt budžeta aprēķinus visiem iespējamiem nākotnes projektiem.
 • FP ir 4 aktīvi projekti šobrīd:
  • Tenisa laukums – Vecais laukums neatrodās nākotnes sportu rajonā (sakarā ar GVV drošības vajadzībām), un to labot ir tik pat dārgi, nekā pārbūvēt. Vadoties pēc FP, un ņemot vērā, ka mums ir lieli saziedoti līdzekļi šo projektu paveikt, iezīmējām to kā prioritāti.
  • Treilera vietas – pieprasījums treilera vietām ir joprojām liels, un tas ir ienākuma avots Gaŗezeram. Gatavojam plānus piedāvāt treileru vietas tur, kur šobrīd atrodas ODS (kas tiks pārcelts uz Mežamāju) un Atbalsīs.
  • Sabiedriskais Centrs – Rajos pie ēdamzāles, baznīcas un kantīnes ir pirmais iespaids, publikai iebraucot Gaŗezerā. Tur staigāšana nav droša, ceļs ir putekļains. Šis rajons arī tiek izīrēts privātiem sarīkojumiem, un varam sagaidīt lielākus ienkākumus, ja centrs ir skaists un tīrs. 2020 gadā, atzīmējot Gaŗezera 55 gadu pastāvēšanu, plānojam aicināt ziedojumus, lai uzlabotu šo vidi. Varat sagaidīt turpmākas ziņas par šo projektu novembrī.
  • ACA Accreditation – šī akredidācija pierādītu, ka visa Gaŗezera darbība (administrācija, izglītības programmas, saimniecība, veselība, utt) atbilst ASV visaugstākiem nometņu standartiem. Tēmējam pieteikties akreditācijas vizītei 2021. gadā.

Is there a way for G! to share the the list of the 50+ projects that have been considered by the MP. I would like to see which ones were not prioritized and listed in the phases.

 • The board has not done cost analysis evaluations of the 50+ projects since the evaluations would be obsolete by the time we were ready to start the projects.
 • We continuously evaluate Garezers immediate needs and potential projects / “wish lists” against the Master Plan, which is our long-term roadmap. This helps us ensure that both our ongoing maintenance projects, as well as those we choose to prioritize, fall within the parameters of the Master Plan. As you may expect, priorities will change from year to year given ongoing maintenance, available financial resources and our community’s needs.

Update the Garezers website. Track the projects in process with stated milestones. The tennis court project started and trees were cut down at the beginning of this season, yet nothing seems to have happened since. Can we assume the tennis courts will be completed before the beginning of next season?

 • We update the website as often as we can, along with publishing Gaŗezera Ziņas, sending email news and making periodic posts on our Facebook page.
 • We are currently working on web content for our four active projects.
 • The tennis court project was delayed by unseasonable rains which rendered the site too muddy to move dirt. While waiting for the ground to dry, our contractor moved on to other projects. Recently we learned that the earth in one section needs to be further excavated and reinforced. Our goal is to complete the tennis courts by summer 2020.

ADDITIONAL Q & A