Muzeji /Museums/2017-12-18T21:18:25+00:00

Klinklāva mākslas galerija /Art Gallery/

DARBA LAIKI: sestdienās un svētdienās no 12:00 līdz 16:00

HOURS: Saturdays and Sundays (summer) 12:00 to 6:00 PM

vadītāja /director/ Līga Ejupe

Grīna tautas mākslas muzejs /Folk Art Museum/

DARBA LAIKI: sestdienās un svētdienās no 12:00 līdz 16:00

HOURS: Saturdays and Sundays (summer) 12:00 to 6:00 PM

vadītāja /director/ Astra Reveliņa

Skautu-Gaidu muzejs /Boy Scout-Girl Guide Museum

DARBA LAIKI: jūnijā, jūlijā, augustā: sestdienās un svētdienās no plkst. 11:00 līdz 16:00 jeb ar pieteikšanos, zvanot 847.984.2990

HOURS: Saturdays and Sundays (summer) 11:00 AM to 4:00 PM or by appointment 847.984.2990

vadītāja /director/ Ilze Antons