Dziesmu svētki 2017

Gaŗezera darbinieki sūta sveicienus no Latvijas!