Apsveicam 2016. g. GVV absolventus!

Iespēja ieguldīt Gaŗezera nākotnē!

Gaŗezera draugu pulks aicina latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumu šovasar:

Ja organizācijas kopīgi sasniegs $50,000, tad Gaŗezera draugu pulks arī noziedos $50,000!

Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!

$0
Ziedojumi līdz šim
Ziedojumiem

Administratora darba piedāvājums

Gaŗezers meklē Administratoru sākot 2017. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pazīst Gaŗezera darbību
 • saprot bezpeļņu organizāciju darbību
 • rīkoties ar finansēm un līdzekļu vākšanu
 • saprot bērnu un izglītības programmas
 • sekmīgi spēj vadīt darbinieku grupas
 • stratēģiskās organizēšanas spējas
 • labas organizatora prasmes
 • spēcīgas komunikācijas spējas
 • efektīgi sadarboties ar padomi
 • atbalstīt un veicināt programmu un izglītības attīstīšanu
 • ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2016. g. 1. oktobrim  nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Seeking candidate for Garezers Executive Administrator with the following skills and experience:

 • familiarity with the Latvian Center Garezers
 • leadership in a non-profit organization
 • work with finances and fundraising
 • demonstrated leadership skills
 • strategic planning skills
 • strong organizational skills
 • effective communication skills
 • ability to effectively collaborate with the Board of Directors
 • to support and promote the educational programs
 • US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org  by October 1, 2016

Paldies!

 • Vecāku grupa uzdāvināja jaunu spēļu laukumu Dzintaros
 • Gaŗezera draugu pulks uzdāvināja jaunus golfa ratus
 • Aina un Tom Little uzdāvinaja laipu Atbalsīs
kalendārs