Mūžībā aizgājuši divi gaŗezerieši


PAULS JURIS BĒRZKALNS (1959.VIII.30 – 2016.I.24)

Paulītis svētdienas rītā līdz ar pirmajiem saules stariem devās debesu tālēs. Viņš pēdējās dienas un stundas pavadīja draugu un ģimenes vidū — ar dēliem skicējot bildes, ar zolītes partneriem uzsitot kārtis, un smejot, filozofējot un analizējot. Lai mums visiem mīļas atmiņas par sirsnīgo skolotāju, mūzikas mīlētāju, pašaizliedzīgo palīgu un iemīļoto tēvu.

Paulīša piemiņai varat ziedot GAŖEZERAM vai ZVANNIEKIEM.


DR. VIDVUDS MEDENIS (1923.V.31. – 2016.I.28.)

Dr. Vidvuds Medenis bija ilggadīgs Gaŗezera draugs un kaimiņš. Viņš ar sievu Aiju 1987. gadā atvācās no Čikāgas uz Ciemu “Latvija”. No 1990. līdz 1992. gadam Dr. Medenis kalpoja kā Gaŗezera padomes prezidents. Dr. Medenis ilgus gadus strādāja kā Gaŗezera ziņu redaktors, kā arī pasniedza šachu GVV.

Izvadīšana sestdien, 13. februārī plkst. 1:00 Kalamazū latv. ev. lut. baznīcā. Dr. Medeņa piemiņai var ziedot GAŖEZERAM vai OKUPĀCIJAS MUZEJAM.


ZIEDOJUMIEM

Gaŗezera darbinieki sūta sveicienus no Latvijas!