Gaŗezers saņem $100,000

Gaŗezera draugu pulks aicinajā latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumiem $50,000 vērtībā. Organizācijas atsaucās, sasniedzām mērķi un Gaŗezers saņēma solīto $50,000 no Gaŗezera draugu pulka!

Paldies visām organizācijām, kas piedalījās ziedojumu akcijā!

Milvoku Trīsvienības draudze
Daugavas Vanagi ASV
Talavija
Amerikas latviešu apvienība
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. draudze
Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība
Klīvlandes draudzes dāmu komiteja
Viskonsīnas latviešu kreditsabiedrība
Sv. Pētera draudzes dāmu komiteja
Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā
Detroitas golfa biedrība
Latvijas Republikas Goda Konsulāts Ilinojā
Vašingtonas DC draudze & dāmu komiteja
New Brunswick & Lakewood latv. ev. lut. draudze
Imeria – Čikāgas kopa
LELBA
Amerikas latviešu palīdzības fonds
Fraternitas Rusticana
Daugavas Vanagi Grand Rapidos
Grand Rapidu latviešu biedrība
Sietlas latv. ev. lut. draudze
Latviskā mantojuma fed. kreditsabiedrība

2016. g. kalendārs /2016 calendar/

OKTOBRIS / OCTOBER

1. ALA Meistarsacīkstes Trejupēs  /ALA Annual Athletic Championships in Three Rivers/
8. Rudens talka un Oktoberfest /Fall volunteer day and Octoberfest/
22. Padomes sēde 10:00 Saulgriežos /Board meeting 10:00 Saulgriezi bldg./

2017. g. kalendārs /2017 calendar/

MAIJS / MAY

6. Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionāru sapulce /Garezers season opening and shareholders’ meeting/

JŪNIJS / JUNE

3. Supertalka /Spring volunteer day/
17. Jāņi /Midsummer/
19.-23. Darbinieku semināru nedēļa /Staff training week/
24. GVV reģistrācija /GVV registration/
25. GBN “Valodas vārti” un GSS “Valodas sēta” sākās /GBN and GSS “Latvian Gateway” and “Latvian Courtyard” camps begin/
26. GBD sākās (6 nedēļas gari posmi) /GBD preschool begins (6 week-long sessions)/

XIV. Dziesmu svētki Baltimorā 26. jūn. – 3. jūl.
Song Festival in Baltimore June 26 – July 3

JŪLIJS / JULY

4. GBN un GSS I. posms sākās /GBN and GSS Session I begin/
16. GBN un GSS II. posms sākās /GBN and GSS Session II begin/
29.-30. Voleja nogale /Volleyball weekend/
31. LIV sporta nometne sākās /LIV sports camp begins/

AUGUSTS / AUGUST

5.-6. GVV izlaiduma nogale /GVV graduation weekend/

Administratora darba piedāvājums: Gaŗezers meklē Administratoru sākot 2017. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pazīst Gaŗezera darbību
 • saprot bezpeļņu organizāciju darbību
 • rīkoties ar finansēm un līdzekļu vākšanu
 • saprot bērnu un izglītības programmas
 • sekmīgi spēj vadīt darbinieku grupas
 • stratēģiskās organizēšanas spējas
 • labas organizatora prasmes
 • spēcīgas komunikācijas spējas
 • efektīgi sadarboties ar padomi
 • atbalstīt un veicināt programmu un izglītības attīstīšanu
 • ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2016. g. 1. oktobrim  nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Seeking candidate for Garezers Executive Administrator with the following skills and experience:

 • familiarity with the Latvian Center Garezers
 • leadership in a non-profit organization
 • work with finances and fundraising
 • demonstrated leadership skills
 • strategic planning skills
 • strong organizational skills
 • effective communication skills
 • ability to effectively collaborate with the Board of Directors
 • to support and promote the educational programs
 • US work permit

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org  by October 1, 2016