Gaŗezers meklē direktorus Gaŗezera bērnu dārzam (GBD) un bērnu nometnei (GBN), atbildības sākot 2017. gada janvārī

Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pazīst Gaŗezera darbību un mērķus
 • saprot bērnu attīstību un izglītības programmas
 • laba izdoma un humora izjūta
 • sekmīgi spēj vadīt skolotāju un audzinātāju grupas
 • labas organizātora prasmes
 • spēcīgas komunikācijas spējas
 • efektīgi sadarboties ar padomi un citām izglītības programmām
 • atbalstīt  un veicināt programmas un izglītības attīstīšanu
 • ir vēlme tālāk attīstīt “Valodas vārtu” programmu (latviešu valodes prasmes uzlabošanai)
 • grāds, apliecībā un/vai pieredze strādājot ar bērniem jaunu bērnu izglītības programmās
 • ASV darba atļauja

Lūdzu pieteikties līdz 2017. g. 1. janvārim nosūtot CV Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Gaŗezers saņem $100,000

Gaŗezera draugu pulks aicināja latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumiem $50,000 vērtībā. Organizācijas atsaucās, sasniedzām mērķi un Gaŗezers saņēma solīto $50,000 no Gaŗezera draugu pulka!

Paldies visām organizācijām, kas piedalījās ziedojumu akcijā!

Milvoku Trīsvienības draudze
Daugavas Vanagi ASV
Talavija
Amerikas latviešu apvienība
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. draudze
Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība
Klīvlandes draudzes dāmu komiteja
Viskonsīnas latviešu kreditsabiedrība
Sv. Pētera draudzes dāmu komiteja
Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā
Detroitas golfa biedrība
Latvijas Republikas Goda Konsulāts Ilinojā
Vašingtonas DC draudze & dāmu komiteja
New Brunswick & Lakewood latv. ev. lut. draudze
Imeria – Čikāgas kopa
LELBA
Amerikas latviešu palīdzības fonds
Fraternitas Rusticana
Daugavas Vanagi Grand Rapidos
Grand Rapidu latviešu biedrība
Sietlas latv. ev. lut. draudze
Latviskā mantojuma fed. kreditsabiedrība

2016. g. kalendārs /2016 calendar/

Rezervācijas Dzintaru rajonam un Atbalsīm 2017. gadam var pieteikt Gaŗezera galvenā birojā:

sākot 15. novembrī, rezervācijas vienai nedēļai vai ilgāk un sākot 1. decembrī, visas citas rezervācijas via email garezers@garezers.org

/Reservations for the Dzintari area and Atbalsis for 2017 can be made by emailing the Garezers Main Office:

starting November 15th for reservations one week or longer and starting December 1st for all other reservations via email  garezers@garezers.org/

2017. g. kalendārs /2017 calendar/

JANVĀRIS / JANUARY

21. Padomes sēde / Board meeting

FEBRUĀRIS / FEBRUARY

4. – 5. Skautu un gaidu ziemas nometne / Scouts’ winter camp

MARTS/ MARCH

25. Padomes sēde / Board meeting

MAIJS / MAY

6. Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionāru sapulce /Garezers season opening and shareholders’ meeting/

JŪNIJS / JUNE

3. Supertalka /Spring volunteer day/
17. Jāņi /Midsummer/
19.-23. Darbinieku semināru nedēļa /Staff training week/
24. GVV reģistrācija /GVV registration/
24. GBN “Valodas vārti” un GSS “Valodas sēta” sākās /GBN and GSS “Latvian Gateway” and “Latvian Courtyard” camps begin/
26. GBD sākās (6 nedēļas gari posmi) /GBD preschool begins (6 week-long sessions)/

XIV. Dziesmu svētki Baltimorā 29. jūn. – 3. jūl.
Song Festival in Baltimore June 29 – July 3

JŪLIJS / JULY

4. GBN un GSS I. posms sākās /GBN and GSS Session I begin/
16. GBN un GSS II. posms sākās /GBN and GSS Session II begin/
29.-30. Voleja nogale /Volleyball weekend/
31. LIV sporta nometne sākās /LIV sports camp begins/

AUGUSTS / AUGUST

5.-6. GVV izlaiduma nogale /GVV graduation weekend/