koncerts
filma
dz leja 01
delete
perkons 01
koncerts 07
koncerts 06
koncerts 05
koncerts 02
Razans 01
golf 01
garsas 01 web
futenis 07
Atbalsis 08

Gaŗezera vasaras vidusskola saņem atbalstu no Latvijas!

2015. gada maijā GVV radās iespēja pieteikties finansiālam atbalstam no Latvijas. Sabiedrības integrācijas fonds pieteica konkursu Latvijas valsts budžeta finansētai “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)”. Pieteicām projektu “ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana”. 2. jūlijā saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome apstiprināja GVV projekta iesniegumu un piešķīra programmai 14,999.37 Eiro.

Piešķirtie līdzekļi palīdz GVV segt izdevumus, kas saistīti ar skolotājiem un audzinātājiem, kas pie mums ierodas no Latvijas. GVV iespējas piesaistīt darbā skolotājus un audzinātājus rada vidi kuŗā jaunieši dzird latviešu valodu dzimtās valodas līmenī un vingrinās runātprasmi ikdienas situācijās. Šīs ikdienas sarunas, kā arī mācību stundas pie kvalificētiem skolotājiem viecina valodas attīstību

Pateicamies Sabiedrības integrācijas fondam par atbalstu īstenot GVV mācību vasaras mērķus.