Mājas /Home/ 2017-06-27T14:13:12+00:00

Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

biļetes /tickets/
DAIĻĀS DĀMAS reģistrācija

JŪLIJS / JULY

1. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā, 10:30, prāv. Ilze Larsen /Open air church service 10:30/
4. GBN un GSS I. posms sākās /GBN and GSS Session I begin/
9. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā, 10:30, māc. Dr. Sarma Eglīte /Open air church service 10:30/
15. Padomes sēde 1:00 Sietiņos /Board meeting 1:00/
16. GBN un GSS II. posms sākās /GBN and GSS Session II begin/
16. Katoļu dievkalpojums Brīvdabas baznīcā, 10:30, priesteris Rinalds Stankēvičs, MIC /Catholic church service 10:30/
23. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā, 10:30, prāv. emer. Dāvis Kaņeps /Open air church service 10:30/
29.-30. Voleja nogale /Volleyball weekend/
29. Baptistu dievkalpojums Brīvdabas baznīcā, 9:30, māc. Pauls Barbins /Baptist church service 9:30/
31. LIV sporta nometne sākās /LIV sports camp begins/

AUGUSTS / AUGUST

5.-6. GVV izlaiduma nogale /GVV graduation weekend/
6. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā, 11:30, arch. Lauma Zušēvica /Open air church service 11:30/
6.-13. 3×3 nometne /3×3 family camp/

SEPTEMBRIS / SEPTEMBER

2. “Cognac Triples” volejs /Volleyball triples tournament/
“Night at the Races” Fundraiser
3. Dievkalpojums ar svēto vakarēdienu Brīvdabas baznīcā, 10:30, māc. Aija Graham /Open air church service 10:30/
9. Padomes sēde 10:00 Saulgriežos /Board meeting 10:00/
15.-17. Daiļās dāmas /Ladies’ retreat weekend/
22.24. Latviešu fonda pilnsapulce /Latvian Foundation meeting/

OKTOBRIS / OCTOBER

28. Padomes sēde 10:00 Saulgriežos /Board meeting 10:00/

DECEMBRIS / DECEMBER

9. Budžeta sēde /Budget meeting/

Ieteikumi / Nominations

Kokneša balva / Koknesis Award

Mīļā Gaŗezera saime!

Gaŗezers pastāv, pateicoties sabiedrībai, kura devīgi un nenogurstoši atbalsta mūsu misiju. Ar lielāko pateicību esam izteikuši atzinību tiem indivīdiem, kuri ir finansiāli atbalstījuši Gaŗezera darbību. Lai labāk atzītu arī mūsu brīvprātīgo talcinieku devumu, mums ir prieks paziņot, ka esam dibinājuši Kokneša balvu par kalpošanu Gaŗezera labā!

Gaŗezera padome aicina jūs ieteikt kandidātus, kuri laika tecējumā ir izrādījuši sirsnīgu nodošanos Gaŗezera saimei, ziedojot savu laiku, darbu vai zināšanas, lai veicinātu Gaŗezera misiju.

KANDIDĀTUS VAR IETEIKT LĪDZ 10. JŪLIJAM. Drīkst ieteikt vairākus kandidātus. Gaŗezera padome izvēlēs balvas saņēmējus no ieteiktajiem kandidātiem un tos paziņos šovasar. Kandidātus var izvirzīt, uzklikšķinot zaļo pogu, vai nosūtot sekojošo informāciju pa pastu uz Gaŗezera biroju:

  • Jūsu vārds un epasts
  • Jūsu ieteiktā kandidāta vārds
  • Īss apraksts par kandidāta darbību Gaŗezera labā

Koknesis bija spēcīgs varonis un Lāčplēša draugs. Gaŗezera padome cer, ka šī balva spēs izteikt mūsu milzīgo pateicību VISIEM mūsu brīvprātīgajiem darbiniekiem. Kas ir Gaŗezers?  Mēs esam Gaŗezers!

Jānis A. Kukainis
Gaŗezera padomes priekšsēdis


Garezers succeeds due to the tremendous generosity and tireless work of the dedicated community that supports its mission. With great appreciation, we have been acknowledging those individuals who have supported Garezers financially through the years. In order to recognize the invaluable contribution of our volunteers, we are excited to introduce the Koknesis Award for service to Garezers.

The Garezers board of directors invites you to nominate individuals who have demonstrated their sincere committment to the Garezers community by going above and beyond in donating their time, labor or expertise to further Garezers’ mission.

YOU MAY SUBMIT NOMINATIONS UNTIL JULY 10. Recipients will be chosen by the board from among the nominees and announced this summer. Please submit your nomination(s) by clicking the green button above, or by mailing the following information to the Garezers office:

  • Your name and email
  • Your nominee’s name
  • A short description of your nominee’s contribution to Garezers

Koknesis (“wood-bearer”) was a mythological hero and friend to the Latvian national epic figure Lacplesis. We hope that this recognition will symbolize the immense gratitude we have for ALL of our volunteers. What is Garezers?  We are Garezers!

Janis A. Kukainis
Garezers board chair

Ieteikumi / Nominations