Gaŗezers saņem $100,000

Gaŗezera draugu pulks aicinajā latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumiem $50,000 vērtībā. Organizācijas atsaucās, sasniedzām mērķi un Gaŗezers saņēma solīto $50,000 no Gaŗezera draugu pulka!

Paldies visām organizācijām, kas piedalījās ziedojumu akcijā!

Milvoku Trīsvienības draudze
Daugavas Vanagi ASV
Talavija
Amerikas latviešu apvienība
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. draudze
Klīvlandes latviešu kreditsabiedrība
Klīvlandes draudzes dāmu komiteja
Viskonsīnas latviešu kreditsabiedrība
Sv. Pētera draudzes dāmu komiteja
Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā
Detroitas golfa biedrība
Latvijas Republikas Goda Konsulāts Ilinojā
Vašingtonas DC draudze & dāmu komiteja
New Brunswick & Lakewood latv. ev. lut. draudze
Imeria – Čikāgas kopa
LELBA
Amerikas latviešu palīdzības fonds
Fraternitas Rusticana
Daugavas Vanagi Grand Rapidos
Grand Rapidu latviešu biedrība
Sietlas latv. ev. lut. draudze
Latviskā mantojuma fed. kreditsabiedrība

2016. g. kalendārs /2016 calendar/

Padomes sēde 22. oktobrī ir atsaukta. Padomes sēde notiks 12. novembrī plkst. 10:00 Saulgriežos

/The October 22 Board meeting has been cancelled and rescheduled for November 12, 10:00 at the Saulgriezi bldg./

2017. g. kalendārs /2017 calendar/

MAIJS / MAY

6. Gaŗezera sezonas atklāšana un akcionāru sapulce /Garezers season opening and shareholders’ meeting/

JŪNIJS / JUNE

3. Supertalka /Spring volunteer day/
17. Jāņi /Midsummer/
19.-23. Darbinieku semināru nedēļa /Staff training week/
24. GVV reģistrācija /GVV registration/
25. GBN “Valodas vārti” un GSS “Valodas sēta” sākās /GBN and GSS “Latvian Gateway” and “Latvian Courtyard” camps begin/
26. GBD sākās (6 nedēļas gari posmi) /GBD preschool begins (6 week-long sessions)/

XIV. Dziesmu svētki Baltimorā 26. jūn. – 3. jūl.
Song Festival in Baltimore June 26 – July 3

JŪLIJS / JULY

4. GBN un GSS I. posms sākās /GBN and GSS Session I begin/
16. GBN un GSS II. posms sākās /GBN and GSS Session II begin/
29.-30. Voleja nogale /Volleyball weekend/
31. LIV sporta nometne sākās /LIV sports camp begins/

AUGUSTS / AUGUST

5.-6. GVV izlaiduma nogale /GVV graduation weekend/