GVV absolventu rīts

Sestdien, 30. jūlijā 8:45 – 11:00 Graša paviljonā

Piesakies
 vai vidusskola2016@gmail.com

  • rīta lūgšana
  • kafijas galds
  • paneļdiskusija – “Kā tas bija toreiz”
  • tūre pa GVV un mācību stundām

Voleja nogale

Ieeja visai nogalei: $20 – 18+ g.v. / $10 – 12-17 g.v. / bērniem bez maksas

Es gribu dežūrēt pie Dzintaru vārtiem!

Ēdienu (desas ar kāpostiem un kūpinātu gaļu) pārdos Dzintaros sestdien un svētdien 11:00 – 5:00

Es gribu palīdzēt ar ēdienu Dzintaros!

Sestdien, 30. jūlijā – jauniešu (zem 19 g.v.) turnīrs

Svētdien, 31. jūlijā – Dievkalpojums 9:30, arch. Lauma Zušēvica

Svētdien, 31. jūlijā – 4+2 turnīrs

kalendārs
ēdamzāle

Iespēja ieguldīt Gaŗezera nākotnē!

Gaŗezera draugu pulks aicina latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumu šovasar:

Ja organizācijas kopīgi sasniegs $50,000, tad Gaŗezera draugu pulks arī noziedos $50,000!

Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!

$0
Ziedojumi līdz šim
Ziedojumiem

Paldies!

  • Vecāku grupa uzdāvināja jaunu spēļu laukumu Dzintaros
  • Gaŗezera draugu pulks uzdāvināja jaunus golfa ratus
  • Aina un Tom Little uzdāvinaja laipu Atbalsīs