Darba anekta

Vasaras darbi

Meklējam galveno pludmales sargu!
Darba anekta

Atklājām 2016. g. Gaŗezera sezonu

2016. g. padome un revīzijas komiteja:

  1. rindā – Samuels Knochs, Lauris Rožkalns (rev. kom.), Anda Vizule (priekšsēde), Jēkabs Bērzkalns (kasieris), Vilnis Gertners
  2. rindā – Jānis A. Kukainis, Andra Krieva, Anita Briede-Bilsēna
  3. rindā – Markus Apelis (sekretārs), Imants Ejups (prezidents), Mārtiņš Pūtelis, Gunārs Inka, Pēteris Burģelis (rev. kom.)

trūkst – Franz Bauer, Kārlis Lenšs, Egons Kubuliņš (rev. kom.)

Iespēja ieguldīt Gaŗezera nākotnē!

Gaŗezera draugu pulks aicina latviešu organizācijas atbalstīt Gaŗezeru ar ziedojumu šovasar:
ja organizācijas kopīgi sasniegs $50,000, tad Gaŗezera draugu pulks arī noziedos $50,000!
Līdzekļi tiks izmantoti Indrānu nometnes rajona remontam. Palīdzēsim ieguldīt $100,000 Gaŗezera nākotnē!

Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!

$0
Ziedojumi līdz šim

Baiba Dumpe
1930. 7. VII. – 2016. 25. IV.

Ar smagām sirdīm atvadamies no ilggadīgās Gaŗezera darbinieces, kaimiņienes un atbalstītājas Baibas Dumpes.

Baiba Birzule dzima 1930. gadā Valmierā. Bēgļu gaitās ar ģimeni nokļuva Fišbachas nometnē, kur iepazinās ar Ilmāru Dumpi. Nesen pēc ierašanās ASV Baiba ar Ilmāru atkal satikās, apprecējās un nodibināja mājvietu Čikāgā. Ilmārs pirmos laulības gadus dienēja ASV armijā Korejas karā. Baibai un Ilmāram ir trīs dēli – Pēters, Mārtiņš un Andrejs (kurš bija Gaŗezera administrātors no 2010. līdz 2014. gadam), 5 mazbērni un 2 mazmazbērni. Čikāgas gados Baiba strādāja First National Bank of Chicago un bija ļoti aktīva Gaidu kustībā un Čikāgas latviešu sabiedrībā. Pensijas gados Baiba un Ilmārs pārvācās uz Ciemu Latvija. Baiba gan vairāk kā 20 gadus turpināja strādāt daļas laiku Gaŗezera birojā kā grāmatvede, kā arī dziedājā un spēlēja klavieres korī Ciema balsis.

Ģimene plāno aizlūgumu Kalamazū baznīcā sestdien, 23. jūlijā ar viesībām pēc tam Gaŗezerā. Lūgums ziedu vietā ziedot Gaŗezeram.

Rita Scarbrough
1958. 3. XI. – 2016. 12. V.

Rita Ausma Scarbrough, loving wife, mother, grandmother, and friend, of Ann Arbor, passed away on Thursday, May 12, 2016, surrounded by her family. Rita was Born in Toronto Ontario, on November 3, 1958. Rita was a second generation Latvian and proudly continued to support and nurture the Latvian culture. She was the daughter of the late Miervaldis Treiguts. She is survived by her mother, Austra Treiguts (Ievenieks); her loving husband, John Scarbrough; four children, Kriss and Anna Petrovskis, Sarah Thompson, and Kim McCullough; four grandchildren, Katie, Alexis, Maudie, and Landon, her two brothers, Viesturs and Maris Treiguts and extended family in the US, Canada and Latvia.

Rita held a B.A. (French) from York University in Toronto, pursued Latvian studies at Western Michigan University and held a B.S.N. (nursing) from Nazareth College in Kalamazoo. She was a Registered Oncology Nurse at the University of Michigan for many years and was a member of the Oncology Nursing Society. She belonged to Webster United Church of Christ in Dexter. Rita loved the outdoors, particularly hiking and gardening. She was very environmentally mindful in all ways. Rita was a warm and inviting person, who never met anyone she considered a stranger. She was compassionate and non-judgmental to an uncommon degree. Rita will be missed dearly by her family, friends and all those who had the great honor of knowing her.

White, with its magical associations, holds a special place in Latvian folklore. The word itself, “balts” is synonymous with purity, goodness, and enlightenment. White was deemed fitting for festive garments. Rita wanted her celebration to be a festive occasion, and requested that the celebrants wear white or light pastel informal (no ties please) clothing. There will be a memorial to her life on Saturday June 4th at 2:00 PM at Dexter United Methodist Church, 7643 Huron River Dr, Dexter, MI 48130. Fellowship and celebration will follow at 8535 Dexter Townhall Rd, Pinckney, MI, 48169 (on Silver Lake).

Rita requested in lieu of flowers, contributions be made to either the ALS Association or Garezers.