Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

Garezers prospers as a meeting place for Latvians of all ages, to raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian language, culture and spiritual values, to promote the Latvian heritage and develop links with Latvia.

Alberts Legzdiņš, dzimis 1933. gada 1. maijā Rīgā, Latvijā, ir aizgājis mūžībā 2017. gada 18. martā Lombardā, IL.
Piemiņas svētbrīdis sestdien 2017. gada 25. martā Sv. Pēteŗa baznīcā. Plkst. 11:00-12:00 atvadas, plkst. 12:00 piemiņas svētbrīdis.
Alberta ģimene lūdz, lai ziedojumus ziedu vietā sūta uz Gaŗezeru.
(Latvian Center Garezers 57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093)

Alberts 012
Alberts 011
Alberts 010
Alberts 09
Alberts 08
Alberts 07
Alberts 06
ALberts 04
Alberts 03
Alberts 02
Alberts 01
Alberts 013
Alberts 014
Alberts 015
Alberts 016

“Saldu dusu visiem maziem latvju berniem..”

Mīļo Albert – Tu esi devies savā pēdējā ceļojumā. Paldies par to, ka Tu biji un ticu, ka gan jau vēl baudīsim “simply red” kaut kur, kaut kad……

Vieglas smiltis mūsu mīļājam Albertam Legzdiņam. Vislielākais paldies par Tavu pašaizliedzīgo darbu tik daudzas vasaras GVV. Tava labestība, humors, čaklās rokas un siltais smaids bija dāvanas mūsu skolas saimei katru vasaru. Man ļoti pietrūks mūsu agrā rīta pārrunas un Tavs gudrais padomiņš. Ticu, ka Tavs gars būs ar mums kopā katru reizi kad dziesmas atskanēs Vēja kalnā.

Vieglas smiltis Albertam Legzdiņam pēc tik gara un ražena mūža. Man jau no bērnības patika Čikāgas Piecīši, un pēc kāda viņu koncerta Gaŗezerā uzrastīju viņiem vēstuli. Man tad varbūt bija 10 gadi; Alberts vēstuli atbildēja, par ko protams biju lielā sajūsmā. Gadus vēlāk ar Albertu labi iepazinos kad bijām kollēģi Garezera Vasaras Vidusskolā. Viņam bija vairāk enerģijas nekā dažam labam vidusskolēnam (un audzinātājam) un viņš ar degsmi un pārliecību strādāja, lai jauniešiem tālāk nodot mīlestību pret latvisko – sportu, mūziku un kultūru, draudzību. Latviešu tauta zaudējusi īstu patriotu un gaužam labu cilvēku. “Pūtiet taures, bālēliņi, Lai skan visa pasaulīte, Nu iet mana dvēselīte, Pie dieviņa dziedādama.” Tavs smaids, draudzība un talants mums pietrūks, Albert. Saldu dusu.

Un viņš bija mūsu garastāvokļa pacēlājs un humora vācelīte visai dienai. Ar prieku mēs viņu gaidījām brokastīs katru rītu. Paldies, Tev Albert, par visu labo!

Skumstu kopā ar Skaidrīti,Mārīti,Albertu un Edgaru.Nekad neaizmirsīšu Tavu sirsnību un mīlestību,Albert.Tā gribētos vēl tikai vienu jauku,mīļu sarunu…

Mīļie GVV absolventi!

Ceru, ka visi gatavojaties pavadīt skaistus svētkus kopā ar ģimenēm un draugiem! Rakstu Jums ar īpašām zinām un lūgumu.

Pirms gada GVV pieņēma aicinājumu,  piedalīties XIV VISPĀRĒJOS LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS Baltimorā, kurai motto ir Ceļā uz Latvijas simtgadi. Iepretīm pēdējiem dažiem rīkotiem ASV svētkiem, šai dziesmu svētku rīcības komitejai nebija iespējams piedāvāt pabalstu skolas braucienam, kura izdevumi tuvosies $25,000.

2016.g. vasarā tauta saziedoja tuvu pie $1000.00 sīkučos, bet pirms nedēļas pienāca ziņa no vienas GVV absolventu ģimenes, ka tā ir ar mieru dubultot citu absolventu ziedojumus līdz $10,000.00 par labu braucienam. Kas par dāvanu mūsu skolai!

Skolas saimes vārdā, es sirsnīgi aicinu ik katru no Jums pārdomāt iespēju piedalīties šajā izaicinājumā! Ar visu GVV absolventu atbalstu, mēs sasniegsim mērķi! Cerēšu uz Jūsu atsaucību nākamajās nedēļās!

Palīdziet mūsu skolai, Cēļā uz Latvijas simtgadi!

Novēlu ik vienam Priecīgus Svētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Arvien strādājot Dievam un Latvijai,

Sandra Kronīte-Sīpola, GVV direktore

Ziedo tagad / Donate now

biļetes /tickets/